Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 180 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wzbudzenia elektronowe i wibracyjne w nanostrukturach zbudowanych z niewysyconych wiązań i w molekułach

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Szymon Godlewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Struktura energetyczna i procesy transferu energii w epitaksjalnych nanostrukturach III-V o różnej morfologii: kropki, k...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Podemski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 3. Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Mazierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 4. Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Podsiadły-Paszkowska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 5. Silicen na metalicznych studniach kwantowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Krawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 6. Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 7. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 8. Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 9. Generacja i kontrola koherencji spinowej w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych II-VI za pomocą ultrakrótkich...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

  Instytut Fizyki PAN

 10. Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne - otrzymywanie i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 11. Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmon...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Starowicz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 12. Synteza nanostruktur węglowych laserem impulsowym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 13. Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetytowych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe k...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

 14. Organometaliczne podejście do wytwarzania nanostrukturalnych form ZnO

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Dynamika i optyczna kontrola spinu w układach sprzężonych nanostruktur

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Sterowane elektrostatycznie oddziaływanie spin-orbita w zastosowaniu do operacji na spinie pojedynczego elektronu (lub d...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Bednarek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 17. Spintroniczne nanostruktury z półprzewodników magnetycznych III-Mn-V oraz półprzewodników IV-IV o właściwościach topolog...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Janusz Sadowski

  Instytut Fizyki PAN

 18. Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Podborska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 19. Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własności optyczne i transportowe atomowo cienkich nanostru...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Potasz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 20. Funkcjonalizowane sferyczne nanostruktury węglowe o istotnych własnościach elektrochemicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karolina Wenelska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 21. Nanostruktury GaN wytwarzane w procesie selektywnego trawienia ICP, których formowanie inicjowane jest obecnością nanopo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marek Ekielski

  Instytut Technologii Elektronowej

 22. Plazmonowe wzmocnienie fotopotencjału elektrycznego w nanostrukturach hybrydowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Dorota Kowalska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 23. Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marta Galicka

  Instytut Fizyki PAN

 24. Korelacje i koherencja w układach makro i nano

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Maśka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 25. Teoretyczne badania transportu w nanostrukturach magnetycznych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 26. Kontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Sebastian Maćkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Nanostrukturalne materiały do celów katalitycznych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabela Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 28. Fizyka dwuwymiarowych struktur półprzewodnikowych w silnych polach magnetycznych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Babiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Terahercowe niestabilności plazmy w nanostrukturach azotkowych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Czesław Skierbiszewski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 30. Grafenowe (oraz podobne) nanostruktury dla spintroniki i kolorytroniki spinowej. Studia teoretyczne

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Krompiewski

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 31. Budowa i wykorzystanie układu optycznej detekcji rezonansu magnetycznego do badań nanostruktur półprzewodnikowych zawier...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Mateusz Goryca

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 32. Transport kwantowy ładunku, ciepła i spinu w nanostrukturach z kropkami kwantowymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Wysokiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 33. Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Kapusta-Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 34. Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sandra Paszkiewicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 35. Nowe oblicza solwatochromizmu: Absorpcja dwukwantowa układów molekularnych i nanostruktur w fazie skondensowanej.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Wielgus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 36. Interakcja między nanostrukturalnymi warstwami powierzchniowymi z nanoelementami węglowymi a podłożem zintegrowanych bar...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Lukaszkowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 37. Opracowanie, wytworzenie i charakterystyka mikro/nanostruktury i wybranych właściwości biomateriałów dla medycyny regene...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

 38. Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nano...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 39. Plazmonowe wzmocnienie luminescencji wybranych półprzewodników szerokopasmowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Małgorzata Norek

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 40. Synteza i właściwości elektrochemiczne kompozytów polipirol/nanostruktury węglowe

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Lota

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 41. Projektowanie zintegrowanych układów nowej generacji do immobilizacji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Barbara Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Badania właściwości częściowo uporządkowanych nanostruktur Au preparowanych laserem UV

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Grochowska

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 43. Porowate nanostruktury dwutlenku tytanu preparowane metodami fizycznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Białous (z d. Iwulska)

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 44. Synteza nowych nanostruktur hybrydowych złożonych z pochodnych fulerenu C60 funkcjonalizowanych aromatycznymi tiolami i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Kurowska-Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 46. Nanostruktury polimerów jonowych badane metodami symulacji molekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Dzięcielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 47. Wyjaśnienie mechanizmów zmiany właściwości elektrycznych nanosłupków ZnO wytwarzanych metodą hydrotermalną pod wpływem ś...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Bartłomiej Witkowski

  Instytut Fizyki PAN

 48. Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Pieła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 49. Wpływ niejednorodności przestrzennych na stany elektronowe i zjawiska transportowe w nanostrukturach węglowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kostyrko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 50. Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szer...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maziewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki