Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena wpływu nadmiaru aldosteronu i amin katecholowych na strukturę sieci fibrynowej, generację trombiny, fibrynolizę i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Ewa Maria Warchoł-Celińska

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 2. Rola oksydazy NADPH w rozwoju okołonaczyniowego stanu zapalnego u szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ryszard Krzysztof Nosalski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Regulacja neurohormonalna układu odporności naturalnej i adaptacyjnej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Litwin

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 4. Spektroskopia oscylacyjna w poszukiwaniu biochemicznego odbicia patologii ściany naczyń krwionośnych we krwi zwierząt z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Emilia Antonina Staniszewska-Ślęzak

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 5. Ocena subfrakcji lipoprotein niskiej i wysokiej gęstości jako czynnika ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Banach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

 6. Endogenne steroidy kardiotoniczne w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jan Więcek

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 7. Znaczenie skóry w patogenezie nadciśnienia tętniczego u człowieka

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Angelika Kinga Chachaj

  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 8. Ocena przebudowy tętnic krążenia systemowego i płucnego u chorych z twardziną układową oraz znaczenia nowoczesnych bioma...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Katarzyna Monika Irzyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 9. Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych oddziałujących na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) na syntezę kwasu kynure...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Izabela Natalia Zakrocka

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 10. EKSPRESJA METALOPROTEINAZ I ICH INHIBITORÓW W SUROWICY I LEUKOCYTACH DZIECI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM PIERWOTNYM (NTP) I...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Joanna Beata Trojanek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 11. Ocena rodziny peptydów CRH w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jolanta Marta Walczewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 12. Aktywność progenitorowych komórek śródbłonka u osób z nadciśnieniem tętniczym.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Maria Myśliwska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 13. Metabolizm witaminy D i zmienność genetyczna jej receptora a ciśnienie tętnicze, struktura i funkcja naczyń tętniczych o...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Beata Stolarz-Skrzypek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 14. Ocena związku pomiędzy strukturą i przepływem w obrębie mikrokrążenia a podłożem patogenetycznym nadciśnienia tętniczego...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Januszewicz

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 15. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bogumił Sadowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 16. Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczu...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Olgierd Narkiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 17. Rola mikro-RNA w regulacji okołonaczyniowego stanu zapalnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i dysfunkcji naczynio...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Jan Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 18. Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczynio...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piotr Kosmala

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 19. Kompleksowa ocena potencjalnie protekcyjnego działania kannabidiolu w doświadczalnym modelu tętniczego nadciśnienia płuc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Olga Sadowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 20. Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Nowe mechanizmy patofizjologiczne w tętniczym nadciśnieniu płucnym i ich potencjalne znaczenie rokownicze

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Małgorzata Jasiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 22. Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetyczne...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Kopeć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 23. Badanie korelacji między strukturą szkieletu błonowego oraz przepuszczalności O2 i Na+ /K+ czerwonych ciałek krwi pacjen...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Kaczmarska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 24. Wpływ prozdrowotnych oddziaływań soku oraz wytłoków z malin na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i parametry stre...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. Ewa Katarzyna Kucharczyk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych

 25. Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadci...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Remigiusz Kazimierczyk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 26. Szybka screeningowa analiza fazy wydechowej i osocza u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Błażej Krzysztof Kusz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 27. Wyznaczanie wskaźników reaktywnej odpowiedzi tętnicy promieniowej na przekrwienie w ocenie nadciśnienia tętniczego i cho...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 28. Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 29. Autofagia i system ubikwityna-proteasom jako potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za zanik masy lewej komory serca w sz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Dr n. med. Mateusz Krystian Hołda

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 30. Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych, w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia t...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 31. Kinaza sfingozyny 1 jako modulator funkcji naczyniowej - mechanizmy i możliwości terapeutyczne

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Mateusz Iwo Siedliński

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 32. Wpływ jednoczesnego zahamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład endokannabinoidów FAAH i MAGL przez JZL195 na układ ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marek Toczek

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 33. Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 34. Kompleksowa ocena wpływu kannabidiolu na układ krążenia, stres oksydacyjny i metabolizm serca w doświadczalnych modelach...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Malinowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 35. Efektywność nowych mieszanin lipofekcyjnych opartych na pochodnych alkoholi poliizoprenoidowych w zwiększaniu ekspresji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Olga Gawryś

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN