Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie matematyczne zjawisk przepłwywo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe wymienników ciepła z rurami ożebrowa...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Paweł Ocłoń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 2. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Matematyczna i numeryczna analiza modeli transportu morfogenu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marcin Małogrosz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Analiza wpływu falowania podgrawitacyjnego i wiatrowego na przebudowę dna i brzegu morskiego - rozbudowa i weryfikacja m...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Różyński

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN

 5. Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseoartrozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Ewa Bednarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

 6. Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Bizon

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 7. Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Monika Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki