Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 142 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Odtwarzanie dobrze rozwiązanych relacji filogenetycznych w rzędzie papug Psittaciformes w oparciu o wiele markerów jądro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Mackiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 2. Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria permisywnych komórek RAW 264.7 i L929: badania in vitro

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Gabriel Niemiałtowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 3. Określenie pathomechanizmów rozwoju idiopatycznej formy choroby Parkinsona z wykorzystaniem technologii indukowanych kom...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marek Majka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez gazowe przekaźniki informacji: NO, CO oraz H2S.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Zaopiekuj się lub usuń - podwójna rola FtsH4 w utrzymywaniu proteostazy mitochondriów w Arabidopsis thaliana

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Diana Opalińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 6. Zastosowanie markerów genetycznych w ochronie bioróżnorodności głowacicy w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marcin Sebastian Kuciński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 7. Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym związanym z defektem kompleksu I mitochondrialnego łańcucha oddechowego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Barbara Wojtala

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 8. Modulacja mitochondrialnego ruchu wapnia u mutanta pink1 danio pręgowanego będącego modelem choroby Parkinsona

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Smijin Karthully Soman

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 9. Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Ro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Beręsewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 10. Struktura i funkcja białek wiążących RNA z motywami FAST i domeną RAP.

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Maria Wiktoria Górna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 11. Epidemiologia wybranych mutacji w genie POLG w populacji polskiej i ich rola w etiologii chorób mitochondrialnych u dzie...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Dorota Maria Piekutowska-Abramczuk

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 12. Poszukiwanie genów jądrowych odpowiedzialnych za choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego D...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Tońska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 13. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów: ceramidu, ceramido-1-fosforanu oraz sfingozyno-1-fosforanu w regulacji funkcji mit...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab.n.med. Robert Piotr Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 14. Przełom w zrozumieniu zależnej od rybosomów selektywnej translacji w roślinnych mitochondriach.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Elżbieta Jańska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 15. Rola wewnątrzkomórkowego stresu oksydacyjnego związanego z dysfunkcją mitochondriów w patogenezie chorób mitochondrialny...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Roman Więckowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 16. Mitogenomika podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondriów małży

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Beata Elżbieta Śmietanka

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Uszkodzenia i naprawa mitochondrialnego DNA w depresji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Lech Czarny

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Identyfikacja nowych elementów i ścieżek degradacji ludzkiego RNA mitochondrialnego za pomocą wysokoprzepustowych przesz...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Roman Józef Szczęsny

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 19. Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA.

  Konkurs: SYMFONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Piotr Nowotny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 20. Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Tomasz Kopczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Proteazy, AT23 oraz FtsH4, jako potencjalne regulatory składu fosfolipidowego w mitochondriach A. thaliana.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Renata Jolanta Skibior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 22. Pozamitochondrialne czynniki regulujące poziomy białek mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Piotr Mieczysław Brągoszewski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 23. Wpływ zmian w translacji mitochondrialnej na ekspresję genomu chloroplastowego oraz komunikację pomiędzy chloroplastami ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Małgorzata Maria Kwaśniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 24. Powiązanie syntezy i transportu białek kierowanych do mitochondriów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Małgorzata Chacińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 25. Wpływ nadekspresji genów na komponenty dostosowana drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Korona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Mutacje w genie ATP6, kodowanym przez mitochondrialny DNA, zidentyfikowane w nowotworach lub miopatiach i ich wpływ na s...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Róża Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 27. Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 28. Badanie wpływu leków znieczulających miejscowo na modelowe błony komórek nerwowych, mitochondrialnych i erytrocytów, z z...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Justyna Aleksandra Mildner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 29. Weryfikacja nowego mechanizmu rozwoju chorób mitochondrialnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Sylwia Kaliszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 30. Powiązania pomiędzy białkiem Irr1 zaangażowanym w segregację jądrowego DNA i nowym mitochondrialnym białkiem Imi1 w Sacc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Piotr Kowalec

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 31. Charakterystyka biochemiczna i funkcjonalna ludzkich białek Rexo2 i FASTKD3

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Maciej Jerzy Szewczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 32. Udział genów mitochondrialnych i jądrowych genów kandydatów w kształtowaniu genetycznego podłoża wrażliwości na utratę s...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 33. Udział receptorów purynergicznych P2 w dysfunkcji mitochondriów wywołanej alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinso...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Wilkaniec

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 34. Znaczenie egzogennych sideroforów w funkcjonowaniu komórek korzeni sosny zwyczajnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Mucha

  Instytut Dendrologii PAN

 35. Mitochondrialny DNA w chorobach cywilizacyjnych - cukrzycy, miażdżycy i otyłości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Tońska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Trening pływacki a długość życia, metabolizm oksydacyjny i wolnorodnikowy u mysz ze stwardnienim zanikowym bocznym (ALS)...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wiesław Ziółkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 37. Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Barciszewski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 38. Strukturalne uwarunkowania właściwości biologicznych mięśniowego izoenzymu fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) - regulato...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 39. Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami w...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Duszyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Metabolizm energetyczny komórek z glikogenozą typu IV

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dominika Maria Malińska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

 41. Rola procesów redoks w biogenezie mitochondrialnych białek błonowych (ang. Redox processes in the biogenesis of mitochon...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Lidia Joanna Wróbel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 42. Wpływ treningu wytrzymałościowego na bioenergetykę mitochondriów mięśni szkieletowych

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Andrzej Żołądź

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

 43. Stres mitochondrialny; rola dynamiki mitochondriów we wstecznej kaskadzie sygnałowej w fibroblastach pochodzących od pac...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Joanna Szczepanowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 44. Mechanizmy zahamowania rozwoju merystemu apikalnego pędu u mutanta ftsh4 Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na zewnętrzny...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Alicja Katarzyna Dołzbłasz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 45. Hartowanie na odległość ludzkiej mięśniówki serca

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Andrzej Deja

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 46. Utrzymanie stabilności genomu mitochondrialnego w komórkach organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae: współdziałani...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aneta Edyta Kaniak-Golik

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 47. Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Dr Małgorzata Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 48. Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 49. Czy ekspresja mitochondrialnych ramek odczytu jest związana z determinacją płci i regulacją dziedziczenia mitochondriów ...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Artur Stanisław Burzyński

  Instytut Oceanologii PAN

 50. Ewolucja genomów mitochondrialnych gatunków należących do Anisakidae i Raphidascarididae

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców