Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 135 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Izotopowa rekonstrukcja ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w Europie centralnej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Robert Anczkiewicz

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 2. Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatyczne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Czyż

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 3. Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 4. Rola białka HAX-1 w regulacji migracji i potencjału inwazyjnego komórek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Grzybowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 5. Cmentarze i kult przodków jako element dyskursu tożsamościowego mieszkańców Mazur i ich potomków po 1945 roku, na przykł...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Braun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 7. Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 8. Przegrupowanie w cyklopropylowych fosfonianach a syntezy kwasów cyklopropyloaminofosfonowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wanda Midura

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 9. Dynamika i lokalizacja miejsca aktywacji GTPaz z rodziny białek Rho podczas elektrotaksji komórek poruszających się zgod...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Madeja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 10. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Czynniki kształtujące długość pozostawania w miejscu przystankowym podczas jesiennej migracji u ptaków siewkowych, na pr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Lucyna Pilacka

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 12. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chor...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 13. Molekularne mechanizmy regulujące ekspresję czynników limfangiogennych podoplaniny i Prox1 w zróżnicowanych rakach tarcz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 14. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 15. Migracja wybranych związków organicznych z rur polietylenowych w systemach dystrybucji wody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Musz

  Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

 16. Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Łapczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 17. Mobilność kapitału ludzkiego a rozwój polskich regionów - teoria, model empiryczny i implikacje dla polityki publicznej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 18. Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI (Vertical Transverse Isotropy) z zastosowaniem metod...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Karolina Pirowska

  Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

 19. Migracje pomiędzy małymi izolowanymi adaptowanymi i nieadaptowanymi do metali populacjami - heterozja, obniżenie dostoso...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Sebastian Żmudzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Analiza migracji limfocytów Th17 przez barierę krew-mózg podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym ukła...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dagmara Wójkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 21. Badanie efektywności działania przeciwnowotworowego nowych syntetycznych triterpenów na poziomie indukcji autofagii oraz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Natalia Lisiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 22. Badania w kierunku konstrukcji liny kosmicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 23. Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Józefczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Kręzel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 25. Aktywność białek związanych z migracją w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Baster

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 27. Plany a działania -- analiza teoretyczna i empiryczna intencji i zachowań w zakresie emigracji i migracji powrotnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Janicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Migrująca pamięć/pamięć migracji: poradziecka żydowska literatura amerykańska

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Krasuska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 29. Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewa Babkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 30. Wpływ elastyczności podłoża hodowlanego na rekrutację taliny do kontaktów zogniskowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Baster

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Zakres i drogi dyspersji genów w metapopulacji wiatropylnego drzewa iglastego rozsiewanego przez ptaki

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Igor Chybicki

  Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Przyrodniczych

 32. Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Jaroszewicz

  Ośrodek Badań nad Migracjami, Ośrodek Badań nad Migracjami

 33. Sterowanie migracją komórek z użyciem magnetycznego manipulatora jąder komórkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Daniel Dziob

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 34. Strategie życiowe drugiego pokolenia imigrantów a przekaz międzypokoleniowy, na przykładzie polskich rodzin imigranckich...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewa Cichocka

  Ośrodek Badań nad Migracjami, Ośrodek Badań nad Migracjami

 35. Wpływ czynników instytucjonalno-prawnych na wybór strategii akulturacji cudzoziemców na terytorium RP. Studium socjologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jan Klakla

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 36. Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Hałuszko

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 37. Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Izabela Kujawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 38. Rewizja wzorów migracji-selekcji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem nowatorskich podejść genomiczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Witold Wachowiak

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 39. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Anna Sieczka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 40. Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Krzysztof Popek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 41. Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejst...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Nadachowski

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 42. Czy kompromis między regulacją temperatury ciała a oszczędzaniem wody warunkuje sukces migracji ptaków wróblowych?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Wojciechowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowot...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 44. HOPE - Przyjmowanie "Obcych" - Permutacje tożsamości europejskiej - case study małego miasteczka sardyńskiego.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab Izabela Wagner-Saffray

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej tra...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 46. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 47. Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kurek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 48. Religia a migracja: determinanty religijności polskich imigrantów w Irlandii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Lisak

  Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 49. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 50. Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa i charakteru migracji neolitycznych społeczności...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Chyleński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny