Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 139 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatyczne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Czyż

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 2. Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Badania w kierunku konstrukcji liny kosmicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 4. Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 5. Cmentarze i kult przodków jako element dyskursu tożsamościowego mieszkańców Mazur i ich potomków po 1945 roku, na przykł...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Braun

  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 6. Dwie dekady nieuregulowanej tymczasowości? Analiza przemian mobilności z Ukrainy do Polski w ujęciu wielowymiarowym.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Górny

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 7. Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agnieszka Dołhańczuk-Śródka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 8. Migracja wybranych związków organicznych z rur polietylenowych w systemach dystrybucji wody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Musz

  Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

 9. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 11. Gruzińscy Jezydzi. Specyfika diaspory i jej relacje z iracką ojczyzną.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Rodziewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 12. Hordeum murinum subsp. murinum (jęczmień płony) - pochodzenie i drogi migracji w Europie

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bieniek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 13. Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 14. Aktywność białek związanych z migracją w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Kręzel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 16. Zakres i drogi dyspersji genów w metapopulacji wiatropylnego drzewa iglastego rozsiewanego przez ptaki

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Igor Chybicki

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 17. Migrująca pamięć/pamięć migracji: poradziecka żydowska literatura amerykańska

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Krasuska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 18. Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 19. Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Jaroszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 20. Transnarodowe życie polskich Romów - migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Garapich

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 21. Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewa Babkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 22. Plany a działania -- analiza teoretyczna i empiryczna intencji i zachowań w zakresie emigracji i migracji powrotnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Janicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Bromowane uniepalniacze (BFR) - ich obecność oraz ścieżki migracji w środowisku wewnętrznym. Czy są zagrożeniem dla czło...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Monika Śmiełowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 24. Wpływ elastyczności podłoża hodowlanego na rekrutację taliny do kontaktów zogniskowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Baster

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Sterowanie migracją komórek z użyciem magnetycznego manipulatora jąder komórkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Daniel Dziob

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 26. Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Łapczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 27. Wpływ czynników instytucjonalno-prawnych na wybór strategii akulturacji cudzoziemców na terytorium RP. Studium socjologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jan Klakla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Izabela Kujawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 29. Strategie życiowe drugiego pokolenia imigrantów a przekaz międzypokoleniowy, na przykładzie polskich rodzin imigranckich...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewa Cichocka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 30. Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 31. Analiza migracji limfocytów Th17 przez barierę krew-mózg podczas rozwoju autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym ukła...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dagmara Wójkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski

 32. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Borowski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 33. Rewizja wzorów migracji-selekcji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem nowatorskich podejść genomiczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Wachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. Religia a migracja: determinanty religijności polskich imigrantów w Irlandii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Lisak

  Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

 35. Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowot...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Zróżnicowanie struktur i procesów demograficznych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kurek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 37. HOPE - Przyjmowanie "Obcych" - Permutacje tożsamości europejskiej - case study małego miasteczka sardyńskiego.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab Izabela Wagner-Saffray

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 38. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 39. Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej tra...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejst...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Nadachowski

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 41. Czy kompromis między regulacją temperatury ciała a oszczędzaniem wody warunkuje sukces migracji ptaków wróblowych?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Wojciechowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Anna Sieczka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 43. Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w utworach wodonośnych wybranych zbiorników wód podziemnych na obszarze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Okońska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 44. Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Krzysztof Popek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 45. Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa i charakteru migracji neolitycznych społeczności...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Chyleński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 46. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Przemiany wybranych pierwiastków (metali i metaloidów) podczas migracji na drodze emitor - powietrze - gleba

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 48. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Kosińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 49. Potencjalna rola microRNA w migracji komórek macierzystych podczas regeneracji mięśni szkieletowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Migracja metali chalkofilnych przez dolną skorupę oceaniczną (odwiert IODP U1473A)

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jakub Ciążela

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych