Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola czynników genetycznych i łożyskowych oraz środowiska wewnątrzmacicznego w regulacji wzrastania płodu na przykładzie...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Cezary Lewandowski

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 2. Rola metaloproteazy 3 (MMP-3) w regulacji pobudliwości neuronalnej, funkcji receptorów NMDA i komórkowego poziomu jonów ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Wójtowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 3. Celowane biblioteki substratów fluorogenicznych zawierających naturalne / nienaturalne aminokwasy w poszukiwaniu specyfi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 4. Cięcie Nektyny-3 pod wpływem aktywności neuronalnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Emilia Rejmak-Kozicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Rola białka FMRP w lokalnej translacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 w neuronach.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Dziembowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 6. Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz ...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 7. Zaangażowanie metaloproteinaz w przebudowę jajowodu ptaków podczas przerwy w nieśności

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Magdalena Leśniak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 8. CleavEx - uniwersalny system ekspozycji naturalnych sekwencji aminokwasowych do badania specyficzności enzymów proteolit...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Karolina Natalia Płaza

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 9. Czy nadekspresja białka adhezji komórkowej L1 u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym wpływa na ekspresję m...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Rafał Krzysztof Płatek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 10. EKSPRESJA METALOPROTEINAZ I ICH INHIBITORÓW W SUROWICY I LEUKOCYTACH DZIECI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM PIERWOTNYM (NTP) I...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Joanna Beata Trojanek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 11. Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Barbara Kozak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 12. Rola metaloproteinazy powierzchniowej ADAM17 w regulacji odpowiedzi humoralnej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Joanna Cichy

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 13. Badania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładki...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Oszajca

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

 14. Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNA kontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podcz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartłomiej Rylski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 15. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w przebudowie macierzy pozakomórkowej i angiogenezie w przebieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lekarz Radosław Bernard Maksym

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 16. Badanie powiązań polimorfizmów genu TIMP-2 z występowaniem i progresją skoliozy idiopatycznej u dzieci.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Piotr Jerzy Harasymczuk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 17. Rola metylacji DNA oraz polimorfizmów typu CNV genów kodujących metaloproteinazy i ich tkankowe inhibitory w rozwoju prz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Edyta Magdalena Majorczyk

  Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 18. Epigenetyczna regulacja ekspresji pro-epileptogennej proteazy MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) w hipokampie podczas ep...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartłomiej Rylski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 19. Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czyn...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Stanisław Cierniewski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 20. Ekspresja miRNA i jej wpływ na poziom metaloproteinaz macierzowych w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Paweł Szaflik

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 21. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcy...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Agnieszka Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 22. Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Rola metaloproteinaz w kształtowaniu długotrwałej plastyczności synaptycznej oraz pobudliwości sieci neuronalnej w obsza...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Izabela Brzdąk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 24. Udział metaloproteazy MMP-9 w plastyczności synaptycznej: badania pojedynczych kolców dendrytycznych

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Leszek Jan Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian-Jewuła

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 26. Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Nina Magdalena Smolińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 27. Wpływ podania katynonów, na przykładzie mefedronu w okresie młodzieńczym i na fenotyp dorosłych osobników - przedkliniec...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Helena Kotlińska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 28. Badanie roli ludzkich kalikrein w regulacji aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katherine Monique Falkowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 29. Wpływ eksendyny-4 na czynność fibroblastów skóry oraz ekspresję białek i mikroRNA regulujących proces gojenia w warunkac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Monika Anna Wolak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 30. Udział metaloproteinaz w remodelingu jajnika kury (Gallus domesticus)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Hrabia

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 31. Elektrograwimetryczna detekcja metaloprotein, aktywnie uczestniczących w metabolizmie żelaza, w roztworach i płynach fiz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Edyta Matysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii