Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznyc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Basista

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 2. Niekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcania austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktó...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Muszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 3. Materiały o specjalnych własnościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Majta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 4. Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcenia na umocnienie wysokowytrzymałych stali wielofazowych wykazujący...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Grajcar

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 5. Analiza mechanizmów umocnienia nowoczesnego biodegradowalnego stopu cynku z miedzią odkształconego w złożonym procesie...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Jarzębska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Badania właściwości kompozytów z udziałem nowej rodziny kryształów 2D

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 7. Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod kątem efektywności umocnienia wydzieleniowego

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Witold Chromiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 8. Procesy wydzieleniowe w stopach Mg-Bi oraz Mg-Bi-X (X=Zn, Mn, Ca) umacnianych fazami w postaci płytek na płaszczyznach p...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Dybowski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii