Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: ks. dr Paweł Kaleta

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 2. Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr pomiędzy XVI, a XVIII wieki...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Klaudia Skrężyna

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 3. Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich stosunków majątkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Sokołowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 4. Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Monika Ziniewicz

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

 5. Odpowiedzialność karna za czynności zmierzające do legalizacji wartości majątkowych pochodzących z czynów zabronionych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Kwiatkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Prawna struktura udostępniania wartości majątkowej. Prawo rzymskie a współczesne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grzegorz Blicharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 7. Polityczne znaczenie inwestycji prowadzonych przez Państwowe Fundusze Majątkowe w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 8. Międzypokoleniowe transakcje: praca relacyjna i moralne ramy w transferach majątku od rodziców do ich dorosłych dzieci...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Olcoń-Kubicka

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Majątek a dochody w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w paradygmacie rozwoju zrównoważoneg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksander Grzelak

  Wydział Ekonomii, Wydział Ekonomii

 10. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o "pozaspadkowym prawie spadkowym" w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Wojciech Bańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Nierówność majątkowa w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentam...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Skibińska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 13. Nierówności majątkowe, zmiany demograficzne i rodzina -- analiza z wykorzystaniem modeli OLG

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Makarski

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 14. Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Łozowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 15. Modele DSGE gospodarki otwartej z niejednorodnymi podmiotami w badaniach nad rozkładem majątku w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Acedański

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii