Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 177 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podsta...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Konarzewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 2. Badania nad efektami i mechanizmami działania metody głębokiej stymulacji mózgu w dwóch modelach depresji lekoopornej u ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: Prof. dr hab. Mariusz Papp

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Ukryte niedorwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia - ocena retro - i prospektywna w badaniu kohortowym popu...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szuba

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 4. Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitow Mozgu w Wyniku Diety Bakteryjnej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Grzegorz Jan Stanisz

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 5. Mapowanie pozytywnych i negatywnych wspomnień w mózgu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Monika Maria Pawłowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 6. Ograniczenia energetyczne na przetwarzanie i przechowywanie informacji w układzie nerwowym.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jan Karbowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane...

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Bartosz Wilczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Diagnoza wybranych nieprawidłowości chodu na podstawie wielomodalnej analizy ruchu.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Adam Świtoński

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu

 9. Mechanizm hamowania migracji leukocytów przez barierę krew-mózg u myszy z EAE zarażonych nicieniem jelitowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Krawczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Badanie zmian poziomu ekspresji wybranych mikroRNA w różnych obszarach mózgu szczurów epileptycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Bot

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 11. Zmiany immunologiczne po krwotoku podpajęczynówkowym: związek ze stresem oksydacyjnym i opóźnionym niedokrwieniem mózgu...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Roger Marek Krzyżewski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 12. Badanie neuronalnych mechanizmów interakcji pomiędzy czytaniem wzrokowym oraz dotykowym jako szansa weryfikacji klasyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Bola

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 13. Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Ro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Beręsewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 14. HCIBRAIN - Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 15. Rytm theta w jądrze niepewnym szczura - neuronalny mechanizm powstawania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jakub Błasiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Znaczenie kompleksów monocytarno-płytkowych i mikrocząstek pochodzenia płytkowego w patofizjologii, leczeniu i przebiegu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. n. med. Maria Ewa Łukasik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 17. Przywracanie funkcji mózgu u myszy drogą przeszczepów neuronalnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Robert Jakub Filipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 18. Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu drugiego języka - efekty multimodalne i specyficzne dla modalności

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Artur Marcin Marchewka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 19. Ocena wpływu cukrzycy matki na aktywację inflamasomu NLRP3 w mózgu potomstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Elżbieta Głombik

  Instytut Farmakologii PAN

 20. Rybozyd kinetyny i jego pochodne - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Eliza Sylwia Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola czynników regulujących mózgowy metabolizm glukozy w modelu współwystępowania otyłości i depresji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Instytut Farmakologii PAN

 22. Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Brzezicka

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 23. Aktywność spoczynkowa mózgu, a temperament.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maria Bierzyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 24. Czy metodę okrzemkową można wykorzystać do badania osadów powodziowych? Badania na przykładzie późnoholoceńskich osadów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Mitręga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 25. Rola białka EMMPRIN w modelu wylewu podpajęczynówkowego u szczura oraz w mechanizmach neuroprotekcyjnego działania minoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Daria Irena Gendosz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 26. Wpływ kofeiny na neurotoksyczność metamfetaminy i 3,4-metylenodioksymetamfetaminy w mózgu myszy.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Górska

  Instytut Farmakologii PAN

 27. Detekcja neurotropowych patogenów u pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgu.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marta Popiel

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 28. Badanie zjawiska habituacji potencjałów SSVEP

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maciej Mateusz Łabęcki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 29. Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Kowalczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 30. Kodowanie predykcyjne w autystycznym mózgu. Badanie wpływu modulacji typu góra- dół na alokację zasobów i rozpoznanie ob...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Ewa Król

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 31. Znaczenie unerwienia serotonicznego podwzgórza mózgu w regulacji cytochromu P450

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

  Instytut Farmakologii PAN

 32. Określenie nowych funkcjonalnych wariantów w obrębie genów związanych ze szlakami aktywacji płytek krwi oraz ocena ich w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. n. med. Marek Postuła

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 33. Mechanizmy i konsekwencje inkorporacji homocysteiny do białek u ludzi

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 34. Zastosowanie EEG do diagnozy świadomości u pacjentów po ciężkich urazach mózgu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 35. Wartość predykcyjna ruchowych potencjałów wywołanych w ocenie powrotu funkcji ruchowych kończyny górnej i stanu funkcjon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. Katarzyna Barbara Kurczych

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 36. Poszukiwanie promotorów, do których wiąże się białko MBD3 w mózgu kontrolnym i w szczurzym modelu padaczki skroniowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Bednarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 37. Wymiary temperamentu, a aktywności spoczynkowa mózgu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maria Bierzyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 38. Ocena cech różnicujących struktury i funkcje mózgu związane z procesowaniem fonologicznym u osób dwujęzycznych zależnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Michał Pikusa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 39. Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera;Geny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 40. Przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja mózgu (tDCS) a metabolizm energetyczny u otyłych szczurów.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Agata Ziomber

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 41. Wpływ endotoksemii na rokowanie w udarze niedokrwiennym mózgu.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Dziedzic

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 42. Rola stanu autoregulacji mózgowej, układu krążenia i stopnia uszkodzenia mózgu w rozwoju wtórnego niedokrwienia po krwaw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Kübler

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 43. Korowe podłoże poznawczej reinterpretacji afektywnej. Badania mechanizmów kontroli emocjonalnej przy użyciu neuroobrazow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 44. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-kompu...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Jacek Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 45. Numeryczne modelowanie układu żył i tętnic mózgu w skali makro- i mezoskopowej na podstawie trójwymiarowych obrazów rezo...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 46. Połączenia neuronalne w ośrodkach apetytywnych mózgu

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Witold Adam Konopka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 47. Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Albrecht

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 48. Dynamiczny wpływ poziomu przetwarzania na neuronalne korelaty świadomości

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 49. Wychodząc z trybu automatycznego: Behawioralne, poznawcze i neuronalne mechanizmy samokontroli

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Edward Nęcka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 50. Wpływ układu serotoninergicznego mózgu na ekspresję i aktywność cytochromu P450 w wątrobie.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Anna Rysz

  Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk