Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 41 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nieliniowe własności dynamiczne pojazdów szynowych w krzywych przejściowych przy prędkościach wokół krytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Milena Gołofit-Stawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

 2. Geometrycznie nieliniowe zagadnienia dynamiki belek o nieciągłej strukturze periodycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Michał Jędrysiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 3. Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Gabriel Robert Wlazłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 4. Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Witold Orzeszko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 5. Funkcje analityczne zmiennej rzeczywistej i operatory różniczkowe

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Jan Domański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Generacja nieliniowych dynamicznych kompaktowych modeli termicznych systemów elektronicznych i przyrządów półprzewodniko...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Jan Torzewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 7. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych - podejście topologiczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Marian Kryszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Rzadkie (ukryte) atraktory w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 9. Procesy spontaniczne w ultrazimnych gazach o niezerowej temperaturze

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Deuar

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 10. Drgania nieliniowe kompozytowych belek wykonujących obrotowy ruch unoszenia z wbudowanymi elementami aktywnymi.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Warmiński

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 11. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Niekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcania austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktó...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Muszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 13. Stateczność trój-częstościowych rozwiązań quasi-okresowych w szeregach sprężonych oscylatorów oraz układach z pętlą opóź...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Piotr Borkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 14. Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Adam Przestacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. "Modelowanie matematyczne, analiza numeryczno-analityczna i sterowanie układów hybrydowych mechanicznych dyskretnych i c...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 16. Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy_x000D...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Papież

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 17. Zunifikowana strategia sterowania dynamicznego oparta o funkcję błędu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Paweł Cesar Sanjuan Szklarz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 18. Struktura oraz dynamika molekularna nanokompozytów na podstawie ciekłych kryształów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andriy Kityk

  Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

 19. Nieliniowa dynamika czarnych dziur o asymptotyce AdS

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Marek Jarosław Lipert

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kokocki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Efekty nieliniowe w uchu środkowym z aktywnym implantem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Sławomir Rusinek

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 22. Stany izolowane w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 23. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji inteligentnego rozwoju - ujęcie dynamiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 24. Modelowanie i dynamika nieliniowa układów magneto-elektro-mechanicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 25. CHRONOSKOPIA RENTGENOWSKA - nowe narzędzie do badań sub-femtosekundowych procesów elektronowych w materii.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jakub Marek Szlachetko

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego - dynamika w obszarze odpowiedzi ...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Adrjanowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 27. Dynamika w przestrzennie uwięzionych układach hamiltonowskich

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bizoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Lucia Mydlova

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 29. Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych - nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Paweł Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 30. Zachowania chimeryczne w układach z inercją

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Patrycja Jaros

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 31. Nieliniowa dynamika sprzężonych elektro-mechanicznych modeli belek kompozytowych w strukturach wirujących.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Warmiński

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 32. Analiza punktów jednostajnych w oscylatorach nieliniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Dawid Dudkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 33. Dynamika procesu wymuszonego rozproszenia Ramana w laserach światłowodowych o całkowicie normalnej dyspersji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Jan Andrzej Szczepanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 34. Analiza nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych motywowanych biologią matematyczną lub mechaniką ośrodków ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Jan Burczak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Generacja wielocząstkowych stanów kwantowych w dynamice zimnych atomów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Bartłomiej Zegadło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. SYNCHRONIZACJA WIRUJĄCYCH WAHADEŁ ORAZ BELEK POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ REGULARNYCH I CHAOTYCZNYCH.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Zofia Joanna Szmit

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 37. Nowe algorytmy tworzenia dokładnych, nieliniowych, interpretowalnych i dostosowanych do działania w czasie rzeczywistym ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Cpałka

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 38. Bifurkacje i chaos w matematycznych modelach procesów skrawania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Sławomir Rusinek

  POLITECHNIKA LUBELSKA

 39. Przedziały adekwatności liniowych i nieliniowych metod określania właściwości dynamicznych maszyn wirnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Breńkacz

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 40. Wyznaczenie nieliniowych stałych sprężystości, piezoelektrycznych, elektrostrykcyjnych i dielektrycznych objętościowego ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Michał Stanisław Boćkowski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 41. Stateczność i nieliniowa dynamika tłumionej elektromagnetycznie rury przenoszącej płyn

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Filip Szmidt

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN