Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 154 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Spontaniczna asocjacja cząsteczek cholesterolu w pobliżu błony przesyconej cholesterolem modelująca początkowe stadia pr...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Rola dyfuzji w procesie syntezy i jej wpływ na właściwości fizyko-chemiczne hydrożeli polimerowych - symulacja i ekspery...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kozanecki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 4. Wpływ struktury molekularnej oraz domieszek na właściwości materiałów ciekłokrystalicznych w zakresie 0,3 - 3 THz....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Urszula Chodorow

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 5. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Synteza, struktura, rozkład gęstości elektronowej oraz aktywność biologiczna (-)-cytyzyny, jej soli i nowych pochodnych...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Kubicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 7. Heterogenna dynamika w cieczach przechłodzonych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 8. Wykorzystanie samoorganizujących się bipolarnych polimerów w tranzystorach polowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Leszek Mateusz Mazur

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 9. Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Jasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 10. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Hybrydowe materiały fotoaktywne na bazie ciekłych kryształów i nanocząstek

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Matczyszyn

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 12. Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania inf...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Prywer

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 13. Badania magneto-optyczne dynamiki kompleksów ekscytonowych w dwuwymiarowych kryształach halogenków metali przejściowych...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Leszek Krzysztof Bryja

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 14. Randomiczna akcja laserowa w wybranych układach organicznych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Lech Sznitko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 15. Wpływ warunków brzegowych na samoorganizację

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jakub Aleksy Pękalski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 16. Somoorganizacja i dynamika cząstek oddziałujących potencjałem przyciągającym na krótkich i odpychającym na długich odleg...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jakub Aleksy Pękalski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 17. Spektroskopia elektroaktywnych półprzewodników organicznych typu donor-akceptor opartych o rdzeń triazyny

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Stefan Zassowski

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 18. Femtosekundowa spektroskopia w podczerwieni wodnych roztworów polimerów

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marcin Pastorczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własności optyczne i transportowe atomowo cienkich nanostru...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Potasz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 20. Scyntylatory na bazie złożonych tlenków w rożnych formach krystalicznych: porównawcze badania luminescencji oraz procesó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 21. Nowe funkcjonalizowane struktury na bazie tlenków metali o kontrolowanym kształcie

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Anna Radecka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 22. Lepkość zawiesiny agregujących polimerów - studium numeryczne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Paweł Jan Żuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Górecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. Materiały ciekłokrystaliczne o chiralnej nanostrukturze filamentowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Górecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Marian Czaja

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 26. Gigantyczny efekt Faradaya w materiałach organicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jacek Szczytko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. Magnetyczne, fotomagnetyczne i strukturalne badania ciekłokrystalicznych rodników

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Jacek Szczytko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof UAM dr hab. Maciej Krawczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 29. Związki pi-aromatyczne na płaszczyznach hiperbolicznych. Synteza i samoorganizacja

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 30. Dynamika osiowosymetrycznych cząstek koloidalnych w obecności ścianki

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Lisicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Seweryn Jeżowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 32. Właściwości luminescencyjne kryształów Al2O3 otrzymywanych metodą Micro-Pulling Down

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dagmara Anna Wróbel

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 33. Analiza mechanizmu meandrowania i sklejania stopni w oparciu o dynamikę realnych powierzchni kryształów półprzewodników...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Anna Załuska-Kotur

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 34. Mechanika pojedynczych molekuł na przykładzie reliny - białka sterującego wzrostem neuronów.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karolina Anna Mikulska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Symulacje numeryczne dużych odkształceń plastycznych przy pomocy modeli plastycznego płynięcia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Minakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzybowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 37. Wpływ domieszek funkcjonalnych na wybrane właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznej fazy antyferroelektrycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Stanisław Morawiak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 38. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo._x000D_ W kierunku nowego mikrosk...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 39. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 40. Luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie kryształów krzemianowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Zuzanna Twardak

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminesc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Marczewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badani...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Marczewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 43. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 44. Nowe materiały ciekłokrystaliczne o niskiej absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego (NIR oraz MWIR)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Przemysław Kula

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 45. Dynamika związanych stanów ładunkowych na heterozłączach hybrydowych ZnO/warstwa organiczna

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Grzegorz Łuka

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 46. Wieloskalowe modelowanie polarnych i niepolarnych powierzchni kryształów o strukturze wurcytu z dezorientacją podczas wz...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Filip Krzyżewski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 47. Nowa generacja nanokompozytów polimerowych i nanowłókien polimerowych wytwarzanych in situ poprzez odkształcenie plastyc...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gałęski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 48. Aktywne nanomateriały plazmoniczne na bazie ciekłych kryształów.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Maciej Bagiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowan...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Maciej Czajkowski

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 50. Badania właściwości elektrooptycznych w fotochromowych ciekłych kryształach i polimerach.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny