Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Adam Żurek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny; Instytut Historii

 2. Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Zuzek

  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu

 3. Różnicowanie pierwszych linii komórkowych w zarodkach ssaków na przykładzie królika

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Piliszek

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 4. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 5. Potencjalne zastosowanie wytłoków z porzeczki czarnej w ograniczaniu skutków zaburzeń metabolicznych indukowanych dietą ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Julia Jarosławska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 6. Łacina w X wieku w świetle "Kroniki Benedykta ze św. Andrzeja"

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Beata Spieralska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 7. Otrzymanie zarodkowych komórek macierzystych królika

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Andrea Diaz Riveros

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 8. Od kroniki do filmu posttraumatycznego - filmy dokumentalne i artystyczne o Zagładzie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Łysak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 9. Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Piliszek

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 10. Czy estetyka wyzwala człowieka? - emancypacja i "Kroniki" Bolesława Prusa w optyce Ranciere'a i Foucaulta

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dorota Kutyła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 11. Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Antoni Grabowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 12. Wielowymiarowe sito Selberga, k-krotki liczb prawie pierwszych oraz liczby pierwsze w postępach arytmetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Karasek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk