Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kriokonserwacja zasobów genowych rodzimych gatunków dzikich drzew i krzewów owocowych: Malus sylvestris (L.) Miller, Pyr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paweł Chmielarz

  Instytut Dendrologii PAN

 2. Charakterystyka proteomiczna nasienia buhaja w zależności od płodności, ontogenezy i kriokonserwacji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Błażej Westfalewicz

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 3. Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki

  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

 4. Potencjał rozrodczy diploidalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces, Cobitidae).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Boroń

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 5. Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników oraz powstawanie kriouszkodzeń w kriokonserwowanym nasieniu neosamców pstrąg...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sylwia Judycka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 6. Identyfikacja i charakterystyka specyficznych białek plazmy nasienia karpia (Cyprinus carpio L)-zastosowanie metod klasy...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Mariola Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 7. Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Justyna Sikorska

  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza

 8. Uszkodzenia oksydacyjne DNA zagrożeniem dla tkanek roślinnych poddawanych podsuszaniu i kriogenicznemu przechowywaniu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beata Plitta-Michalak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Wpływ wybranych komponentów białkowych ejakulatu knura na właściwości biologiczne plemników uzyskanych z różnych etapów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Karolina Wasilewska-Sakowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 10. Analiza transkryptomów plemników knura i ich wpływ na jakość nasienia po kriokonserwacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Leyland Fraser

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt