Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Josip Broz Tito - od spektaklu władzy do teatru pamięci

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Bogusławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 2. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Muzea historyczne jako miejsca pamięci: reprezentacje komunizmu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Ziębińska-Witek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 4. Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 5. "Odbudować przeszłość, aby odzyskać przyszłość": Narracje życia kobiet w komunizmie

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Izabela Skórzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 6. "Gdyby nie ci Polacy... Historia narodu litewskiego czy Litewskiej SRR? Polska i Polacy w wizjach dziejów Litwy (1960-20...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 7. Rewizjoniści marksizmu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956-1968.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kapica

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 8. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chor...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 9. Filosowietyzm we włoskiej postfaszystowskiej kulturze filmowej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Jóźwiak

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 10. Społeczno-kulturowe problemy służby wojskowej w Polsce 1956-1989

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Jarosz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 11. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kijek

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 12. Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989)

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Łaptos

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Wydział Politologii

 13. Wpływ inwazyjnych kaukaskich barszczy na ptaki terenów rolniczych i owady zapylające w kontekście heterogeniczności kraj...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emilia Grzędzicka

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 14. Komunizm, Solidarność i kryzys nowoczesności

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Perkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 15. Kościół katolicki wobec komunizmu - doświadczenie Polski i Czechosłowacji 1944/45-1989.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Kamiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. Józef Kuraś "Ogień" i jego podkomendni w wyobraźni społecznej. Antropologiczne studium przeżywania przeszłości.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny