Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystaliza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 2. Ilościowy opis kinetyki zarodkowania i krystalizacji nano-kryształów fluorków i tleno-fluorków we włóknach ze szkieł tle...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Żelechower

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 3. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 4. Analiza eksperymentalna i modelowanie kinetyki przemian fazowych wody oraz roztworów wodnych zawartych w ośrodkach porow...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dalia Bednarska

  Politechnika Łódzka

 5. Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowania

  Konkurs: HARMONIA 1  , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Termodynamika i kinetyka syntezy GaN w metalicznych układach stosowanych do krystalizacji diamentu - GaNDia

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Izabella Grzegory

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 7. Wpływ czasu indukcji na kinetykę procesu krystalizacji z reakcją chemiczną w mieszalnikach statycznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Agata Małysiak

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 8. Wpływ zanieczyszczeń nieorganicznych na kinetykę ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu MgNH4PO4x6H2O w procesie re...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Nina Hutnik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny