Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 2. Summa filozofii Erazma. "Ecclesiastes" jako chrześcijański projekt wychowania

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dawid Nowakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 3. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do koń...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Horeczy

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 5. Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Ptaszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Angelika Modlińska-Piekarz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 7. Corpus Paulinum w Biblii brzeskiej jako świadectwo XVI-wiecznej kultury retorycznej i humanizmu biblijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Baran

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny

 8. Humanistyczne śluby jako społeczne performanse. Rekonstrukcja znaczeń.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: 0 Agata Rejowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 9. Dlaczego humaniści quattrocento musieli bronić jednostkowej nieśmiertelności?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Papiernik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 10. "Zodiacus vitae" Marcella Palingenia Stellata jako dzieło renesansowego humanizmu. Monografia historycznoliteracka.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ewelina Drzewiecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Wydział Polonistyki

 11. Człowieczeństwo a niepełnosprawność intelektualna. Studium z zakresu teologii niepełnosprawności

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Maliszewska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny