Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 309 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metody projektowania topologii sieci kamer do celu re-identyfikacji i śledzenia obiektów w oparciu o modelowanie zachowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Karol Lisowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 2. Maksymalizacja zawartości informacyjnej skanów OCT niskiej jakości w nowoczesnych komputerowo wspomaganych systemach dia...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Stankiewicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 3. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Badanie aktywności innowacyjnych elektrod grafenowych na bazie zredukowanego tlenku grafenu jako czujników do badań wolt...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Mariola Brycht

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 5. Związek wybranych czynników genetycznych i środowiskowych z rozwojem choroby Gravesa i Basedowa i jej fenotypów.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Aleksander Kuś

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 6. Wielofunkcyjna modyfikacja tkanin z naniesionymi nanocząstkami grafenu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Piórkowska-Gałęska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 7. Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Kwolek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 8. Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytm...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 9. Chemoselektywne uwodornienie prekursorów witamin i substancji zapachowych na nanocząstkach metali przejściowych szczepio...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacinto DE PAIVA SA

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 10. Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Bartosz Walczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Makroskopowe efekty kwantowe, emergencja, i kwantowe zjawiska krytyczne w grafenie i innych materiałach dirakowskich

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Rycerz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 14. Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Judek

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 15. Zsynchronizowane impulsowe lasery światłowodowe na bazie włókien aktywnych domieszkowanych jonami erbu i tulu jako źródł...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 16. Deskryptory lingwistyczne w rozpoznawaniu twarzy

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Karczmarek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 17. Materiały grafenowe do procesów separacji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Alicja Bachmatiuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 18. Fabrykacja i zbadanie właściwości strukturalnych faz MAX oraz struktur MXenes na przykładzie węglików tytanu otrzymanych...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Błażej Scheibe

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 19. Algorytmiczne aspekty grafów losowych.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi polimerowe powłoki elektroprzewodzące zawierające domeny dielektryczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Kugler

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 21. Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zag...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Strzałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

 22. Skalowanie mocy impulsowych laserów światłowodowych opartych o nasycalne absorbery na bazie grafenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jan Tarka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 23. Sprzężenie elektron-fonon w grafenie epitaksjalnym hodowanym na SiC: badania z wykorzystaniem bramkowania w roztworze

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Johannes Binder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Nawigacja robota mobilnego uwzględniająca informację semantyczną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Barbara Siemiątkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 25. Efektywne algorytmy dla grafów planarnych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sankowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Sieci: Podejście Wielodyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr Krzysztof Apt

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

 27. Algorytmika problemów o zwartej reprezentacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Określenie czasowych zmian przebiegu geoidy w Polsce przy użyciu globalnych modeli geopotencjału otrzymanych na podstawi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kryński

  Instytut Geodezji i Kartografii

 29. Addytywne kolorowania grafów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Przybyło

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Matematyki Stosowanej

 30. Optymalizacja decyzji transportowych w sytuacji występowania dodatkowych ograniczeń wykluczających

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Anholcer

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 31. Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Gociewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jakub Flotyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 33. Stany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Warstwy z nanomateriałów węglowych na powierzchni metalu jako potencjalne układy do regeneracji i stymulacji komórek ukł...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Aneta Frączek-Szczypta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 35. Pasywna synchronizacja modów w ultraszybkich laserach światłowodowych domieszkowanych tulem z kompensacją dyspersji

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Soboń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 36. Nowe techniki dla algorytmów skojarzeniowych i przepływowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bartłomiej Bosek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Podborska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 38. Fotoaktywne układy polimerowe szczepione z powierzchni do wydajnego zbierania i transferu energii światła słonecznego...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Szuwarzyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własności optyczne i transportowe atomowo cienkich nanostru...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Paweł Potasz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 40. Badanie i optymalizacja transportu nośników w grafenie

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tymoteusz Ciuk

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 41. Narzędzie wspomagania histopatologa w analizie tkanek pacjentów z rakiem sutka barwionych immunohistochemicznie z użycie...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Roszkowiak

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 42. Strategia optymalizacji wielokryterialnej ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 43. Rozwój oraz synteza nowoczesnych metod modelowania niepewności w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 44. Korelacje i koherencja w układach makro i nano

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Maśka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 45. Kontrola przekazu energii i ładunku w grafenowych nanostrukturach hybrydowych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Sebastian Maćkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Teoria hybrydowych grafenowych struktur warstwowych sprzężonych z metalami i izolatorami

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Majewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 47. Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenow...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Jastrzębska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 48. Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektroche...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ilona Acznik

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 49. Synteza hybrydowych nanomateriałów typu grafen/nanocząstki metali o kontrolowanych parametrach strukturalnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wiktor Lewandowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Doświadczalne badanie widmowej mocy dyskretnych i skończonych szeregów S(f) w układach mikrofalowych symulujących chaoty...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Michał Ławniczak

  Instytut Fizyki PAN