Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 2. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii - struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu na przykładzie kształtującej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Smętkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 3. Wpływ globalizacji na procesy synkretyczne we współczesnej religijności na przykładzie meksykańskiego katolicyzmu ludowe...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 4. Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 5. Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

  Akademia Leona Koźmińskiego

 7. Teoria i dogmatyka w procesie globalizacji prawa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Mik

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 8. Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 9. Ekumeniczne interpretacje procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kopiec

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 10. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 12. Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 13. Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rothert

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 14. Filozoficzne założenia i konsekwencje idei globalnego społeczeństwa obywatelskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Julia Wrede

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. "Religia a globalizacja"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Mrozek-Dumanowska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 16. Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 17. Zbliżenie kultur poprzez sport: przedstawienia Polski jako gospodarza Euro 2012 w prasie brytyjskiej i irlandzkiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Irmina Wawrzyczek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 18. Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średni...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Soniewicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 19. G20 i triada instytucjonalna w systemie global governance

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Rewizorski

  Politechnika Koszalińska, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

 20. Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Celina Nowak

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 21. Franz Xaver Scharwenka (1850-1924) - wirtuoz, kompozytor, pedagog w świetle procesu glokalizacji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mikołaj Rykowski

  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

 22. Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło i wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Alicja Gzowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 23. Liberalizacja rynku usług w Unii Europejskiej jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsięb...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur