Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Organizacja i rola cytoszkieletu w trakcie rozwoju zespołów komórek płciowych u dżdżownicy Dendrobaena veneta (Annelida,...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karol Małota

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Eliminacja genomu w gametogenezie hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych Pelophylax esculentus complex.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ogielska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 3. Rola histonów łącznikowych H1 w gametogenezie i embriogenezie u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Kinga Rutowicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 4. Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Antonio Galvao

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk