Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 61 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie warstwy pośredniej w laminacie metalowo-włóknistym w aspekcie odporności na korozję galwaniczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Surowska

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 2. Modelowanie i optymalizacja dalekosiężnych, wielodostępowych łączy światłowodowych do transferu czasu i częstotliwosci, ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Śliwczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 3. Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 4. Badanie generacji supercontinuum w światłowodach fluoroindowych pompowanych impulsami optycznymi o czasie trwania z zakr...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Świderski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 5. Zsynchronizowane impulsowe lasery światłowodowe na bazie włókien aktywnych domieszkowanych jonami erbu i tulu jako źródł...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 6. Generacja superkontinuum w bliskiej podczerwieni w reżimie dyspersji normalnej w dwójłomnych mikrostrukturalnych włóknac...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Karol Tarnowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 7. Skalowanie mocy impulsowych laserów światłowodowych opartych o nasycalne absorbery na bazie grafenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jan Tarka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 8. Pasywna synchronizacja modów w laserach światłowodowych wykorzystujących materiały niskowymiarowe - symulacja i eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jakub Bogusławski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 9. Badanie oddziaływania struktur aktywnych biologicznie z polem elektromagnetycznym w układach światłowodów fotonicznych z...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 10. Izolatory topologiczne jako nowa klasa nasycalnych absorberów dla laserów światłowodowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 11. Badanie generacji supercontinuum w paśmie widmowym średniej podczerwieni z użyciem wybranych światłowodów nieliniowych o...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jacek Świderski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 12. Pasywna synchronizacja modów w ultraszybkich laserach światłowodowych domieszkowanych tulem z kompensacją dyspersji

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Soboń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 13. Badania eksperymentalne i numeryczne zachowania ściskanych cienkościennych struktur kompozytowych o dowolnych układach w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Teter

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 14. Badanie mechanizmów wpływających na różnice we właściwościach luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodó...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marcin Kochanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 15. Tworzenie się i transformacja supermodów w przewężeniach światłowodów wielordzeniowych.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Marek Napierała

  Politechnika Warszawska

 16. Identyfikacja i charakterystyka sekwencji rodziny genów kodujących glikoproteiny ciążowe PAG (Pregnancy-associated glyco...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Lipka

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 17. Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku - spektroskopia Ramana in vivo

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kaczor

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 18. Opracowanie anty- zużyciowych, samo- uszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo- węglowe...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 19. Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zj...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Patryk Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 20. Transmisja RoF standardu IEEE 802.11 z użyciem optycznych sieci pasywnych wykorzystujących światłowody wielomodowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 21. Zastosowanie uogólnionej modulacji CAP do bardzo szybkiej transmisji danych w światłowodach polimerowych o skokowym wspó...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 22. Modelowanie zmęczenia nisko-cyklowego modyfikowanych laminatów metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Majerski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 23. Badania wpływu zjawisk laserowych i optycznych z wykorzystaniem pompującego tulowego lasera światłowodowego dużej mocy n...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jacek Kwiatkowski

  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE, Instytut Optoelektroniki

 24. Zapinki z wczesnego okresu wpływów rzymskich (fibule grup II-IV wg klasyfikacji Oscara Almgrena) na obszarze kultury Dol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Chilińska-Früboes

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 25. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Romanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 26. Badanie wykorzystania adhezyn fagowych w detekcji bakteryjnych skażeń środowiskowych z użyciem nowoczesnych czujników św...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Brzozowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 27. Ekspresja leptyny i oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i podwzgórze-przy...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 28. Adhezja i delaminacje w laminatach metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Ostapiuk

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 29. Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych i wykonywania wybranych komponentów światłowodowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Maria Michalska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 30. Spektroskopia gazów i cieczy w światłowodach mikrostrukturalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Michał Grabka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Ocena potencjału chemoprewencyjnego melanoidyn zawartych w ogrzewanym preparacie włókna ziemniaczanego typu Potex. Badan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Ewa Langner

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 32. Generacja promieniowania z zakresu średniej podczerwieni z wykorzystaniem nowatorskich dwuczęstotliwościowych źródeł las...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 33. Badania w kierunku konstrukcji liny kosmicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 34. Transmisja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w łączu światłowodowym z aktywną stabilizacją czasu propagacji...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Krehlik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 35. Hybrydowe połączenie przewężenia światłowodowego z dodatkowym materiałem jako aktywny element do sterowania właściwościa...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Moś

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 36. Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Xin Wen

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 37. Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Śmietana

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 38. Badanie możliwości wzmacniania promieniowania optycznego w zakresie 1650-1750 nm dla potrzeb spektroskopii optycznej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Nikodem

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 39. Polimerowe czujniki światłowodowe do monitoringu degradacji materiałów kompozytowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Piotr Lesiak

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 40. Rozwój zastosowania zbrojenia betonu w postaci włókien borowo-bazaltowych do budowy obiektów do gromadzenia materiałów n...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Skarżyński

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 41. Dwu-funkcyjne białka ogonka bakteriofagów- określenie funkcji oraz mechanizmu działania wobec substratów (poli)sacharydo...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Brzozowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 42. Łączna dystrybucja nośnej optycznej oraz sygnałów czasu i częstotliwości w stabilizowanych łączach światłowodowych....

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Śliwczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 43. Propagacja fali elektromagnetycznej w światłowodzie z wbudowanym polem elektrycznym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Alicja Anuszkiewicz

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 44. Skalowanie energii w całkowicie światłowodowych oscylatorach laserowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Yuriy Stepanenko

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystani...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marta Pacia

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 46. All-optical steering of solitonic signals in all-solid dual-core photonic crystal fibers

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr Ignác Bugár

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 47. Analiza efektu mostkowania i charakterystyk zmęczeniowych hybrydowych laminatów metalowo włóknistych o złożonej struktur...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Dadej

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 48. Rejestracja i analiza zjawisk związanych z sejsmologią rotacyjną.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Anna Kurzych

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 49. Metody modulacji w nieliniowych torach optycznych o ograniczonym pasmie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 50. Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań w metrologii i komunikacji optycznej

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki