Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 63 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów mlecznych z przewlekłymi, nawracającymi stanami zapalnymi gru...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Emilia Bagnicka

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 2. Rola czynników represyjnych KRAB-ZNF (Kruppel-associated box - zinc finger proteins) w modulowaniu profilu epigenetyczne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Urszula Oleksiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 3. Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane...

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Bartosz Wilczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Izabela Anna Bielińska

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 5. Identyfikacja mechanizmów molekularnych związanych z powstawaniem, wzrostem i ekspansją nowotworów neuronalnych i miesza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Izabela Zakrzewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 6. Charakterystyka oraz analiza dynamiki zmian w metylomie jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pod wpływem stresu suszy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Julia Chwiałkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Poszukiwanie mechanizmów modulacji kanonicznej ścieżki Wnt skutecznie obniżających przeżycie komórek raka głowy i szyi...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jarosław Jan Paluszczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 8. Wpływ stresu socjalnego w okresie adolescencji na rozwój objawów psychozomimetycznych i mechanizmy epigenetyczne w neuro...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marzena Małgorzata Maćkowiak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Monika Zofia Puzianowska-Kuźnicka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 10. Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Beata Kieć-Wilk

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 11. Poznanie sieci genów regulujących rozwój serca u danio pręgowanego przy użyciu genomiki

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Lanny Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 12. Oszacowanie wzorów metylacji DNA genów PR w lnie po infekcji patogennym i niepatogennym szczepem Fusarium oxysporum.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Wioleta Wojtasik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 13. Rola estrogenów w epigenetycznej regulacji ekspresji genów związanych z hipoksją podczas rozwoju niedrobnokomórkowego ra...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Piotr Jagodziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 14. Poszukiwanie promotorów, do których wiąże się białko MBD3 w mózgu kontrolnym i w szczurzym modelu padaczki skroniowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Bednarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 15. Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SIRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi cz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Magdalena Zofia Owczarz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 16. Rola mechanizmów epigenetycznych w patobiologii glejaka

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Magdalena Maleszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 17. Epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów zaangażowanych w odkładanie tkanki tłuszczowej świni domowej

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Izabela Maria Szczerbal

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 18. Czy mechanizm epigenetyczny intensyfikuje ewolucyjny wyścig zbrojeń między pasożytami lęgowymi i ich gospodarzami?

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jörn Theuerkauf

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 19. Określenie wpływu 17-beta estradiolu na ekspresję genu kodującego czynnik indukowany hipoksją - 1 alfa (HIF-1alfa) poprz...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Rawłuszko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 20. Strukturalne podstawy rozpoznawania postreplikacyjnych modyfikacji DNA

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Wojciech Mieczysław Siwek

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 21. Wpływ wzbogaconego środowiska na procesy epigenetyczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewelina Bator

  Instytut Farmakologii PAN

 22. Genetyczna i epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w transporcie glukozy oraz w syntezie laktozy w ko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 23. Aktywność dehydrogenazy 11beta-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Krzysztof Główka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 24. Immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych jako model do badań nad epigenetycznymi mechanizmami immunotolerancji induko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 25. Epigenetyczna regulacja ekspresji DDR1 i IKK beta w liniach komórkowych raka nerki - rola mikro-RNA-199a-5p i mikro-RNA-...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jolanta Wiesława Kiewisz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych

 26. Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Ocena profilu molekularnego wyściółczaków wieku dziecięcego w oparciu o zmiany ekspresji genów i zaburzenia epigenetyczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Izabela Zakrzewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 28. Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Mateusz Stankiewicz

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 29. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w przebudowie macierzy pozakomórkowej i angiogenezie w przebieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lekarz Radosław Bernard Maksym

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 30. Nowe mechanizmy epigenetyczne odpowiedzialne za ekspresję genu Bdnf w mózgu szczura.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Walczak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 31. Epigenetyczna regulacja ekspresji pro-epileptogennej proteazy MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) w hipokampie podczas ep...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartłomiej Rylski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 32. DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA....

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-Kieć

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 33. Znaczenie zaburzeń metylacji DNA w patogenezie i progresji oponiaków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Mateusz Bujko

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 34. Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Ewa Teresa Piotrowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 35. Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Mateusz Bujko

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 36. Rola kinaz seryny 10 histonu H3 (H3S10) w deregulacji transkrypcji w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Juszczyński

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 37. Poszukiwanie behawioralnych i molekularnych predyktorów skutków długotrwałego podawania benzodiazepin w przedklinicznym ...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Karolina Anna Kołosowska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 38. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Katarzyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 39. Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Adam Jan Olichwier

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu toż...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aneta Maria Dobosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Pierwotne komórki płciowe - nowe podejście do badań epigenetycznych u kurcząt_x000D_ _x000D_

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Bednarczyk

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 42. Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA - możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działa...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 43. Mechanizmy epigenetyczne determinujące upośledzoną odpowiedź komórek układu odpornościowego w złośliwych glejakach...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Regulacja fotomorfogenezy Arabidopsis thaliana przez Elongator - białkowy kompleks epigenetycznie regulujący ekspresję g...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Magdalena Wołoszyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 45. Starzenie się nasion a procesy regulujące strukturę i funkcję kwasów nukleinowych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Michalak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów u kur po podaniu prebiotyku i synbiotyku in ovo

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Dunisławska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 47. Epigenetyczna rola białka Prdm3 w trakcie neurogenezy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paweł Leszczyński

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 48. Wpływ mikrobiomu mleka matki i mikrobiomu przewodu pokarmowego oraz skóry dziecka na przebieg kliniczny, rozwój naturaln...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 49. Poszukiwanie epigenetycznych różnic we wzorcach reakcji na stres środowiskowy w populacjach izolowanych i otwartych Fest...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Przemysław Piotr Tomczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Filogeografia i hybrydyzacja w obrębie karpackich jastrunów (Leucanthemum, Compositae).

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Kamil Marcin Konowalik

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt