Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 90 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie procesu transferu jonów na granicy ciecz|ciecz w warunkach mikroprzepływowych.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Dawid Kałuża

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 2. Procesy elektrokatalityczne na nanocząstkach metali szlachetnych wytworzonych in-situ w matrycach pektynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Dolińska

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 3. Procesy elektrochemiczne w układach generator-kolektor w warunkach hydrodynamicznych

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Adamiak

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 4. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 6. Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 7. Chwytając przepływ: elektrody 3D do zastosotwań w reakcjach enzymatycznych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Martin Jönsson-Niedziółka

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 8. Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami wdrukowanymi jako selektywnymi wa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 9. Nowe makromolekularne materiały nanorurek i nanocebulek węglowych z kowalencyjnie dołączonymi fulerenami oraz wbudowanyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 10. Elektrochemiczna cholesterylacja cukrów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 11. Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Milena Anna Lewińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 12. Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Leszek Zaraska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Mikroprzepływowa metoda 'flow-focusing' tworzenia liposomów oraz jej wykorzystanie do zamykania lipofilowych antyoksydan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tomasz Churski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 14. Charakterystyka elektrochemiczna termodynamicznych i kinetycznych aspektów procesu absorpcji wodoru w dwu- i trójskładni...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Badanie mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Hanna Agata Jaroszek

  Instytut Nowych Syntez Chemicznych

 16. Czujniki chemiczne do selektywnego oznaczania wybranych aminokwasów, wchodzących w skład białek glutenowych, z molekular...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Zofia Ewa Iskierko

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 17. Ogniwo polimerowe 1-D o strukturze nanorurek - badania podstawowe drogi dyfuzji ekscytonu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Damian Kowalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Projektowanie, przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów (foto)elektrochemicznych do redukcji dw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Józef Kulesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektroche...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ilona Acznik

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 20. Funkcjonalne lipidowe mezofazy w projektowaniu nowych nośników leków

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmace...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Artur Wróblewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 22. Kinetyka procesów elektrochemicznych dla elektrod układów litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 23. Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora ...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 24. Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Joanna Maria Jankowska-Śliwińska

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 25. Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Potęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 26. Elektrochemiczna analiza metabolizmu narkotyków i związków psychoaktywnych z zastosowaniem spektrometrii mas - krok w ki...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Przemysław Jakub Mielczarek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 27. Procesy katalityczne w elektrochemicznych źródłach energii

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Nogala

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 28. Nowe mitochondrialne biosensory do badania komórkowych mechanizmów ochronnych przed uszkodzeniem przez hipoksję_x000D_...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Magdalena Stobiecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 29. Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzący...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Pajor-Świerzy

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 30. Ocena efektu wzmocnienia sygnału w technikach opartych o zjawiska krzyżowania pH w elektroforezie kapilarnej, a także uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Szymon Dziomba

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Blokowanie membran podczas elektrodializy wodnych roztworów trudno rozpuszczalnych soli

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mitko

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 32. Nanostruktury polimerów jonowych badane metodami symulacji molekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Dzięcielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 33. Zaawansowane badania w katalizie elektrochemicznej: wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności z wykorzystaniem różn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Józef Kulesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Synergizm antyoksydacyjny neuroprzekaźników katecholaminowych z analogiem alfa-tokoferolu - analiza przy użyciu techniki...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tomasz Churski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 35. Badania kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania z wykorzystaniem woltamperometrii z fa...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dariusz Guziejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 36. Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej do badania właściwości fizykochemicznych trójskładnikowych powłok pla...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Łukasz Soszko

  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

 37. Elektrody funkcjonalne o odnawialnej i modyfikowanej powierzchni dla woltamperometrii

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Józef Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 38. Elektrokataliza: od pojedynczych nanocząstek do ich warstw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojciech Opałło

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 39. Projektowanie nowych zintegrowanych układów elektrokatalitycznych do glikolowego ogniwa paliwowego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Miecznikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Elektrochemiczna synteza nanometrycznych warstw półprzewodnikowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Remigiusz Marek Kowalik

  Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

 41. Nowe katalizatory Pd-Pt / nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Barbara Góral

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 42. Zastosowanie metod elektrochemicznych do otrzymywania fotoaktywnych polimerowych układów elektrono-donorowo-akceptorowyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Czichy

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 43. Kropelki i bąbelki. Procesy elektrochemiczne w układach mikroprzepływowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Martin Jönsson-Niedziółka

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 44. Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mech

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 45. Badanie elektrochemicznych właściwości stopów palladu z rutenem

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Hubkowska-Kosińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Spektroelektrochemiczna charakterystyka nowych polimerów przewodzących opartych na gwiaździstych oligoarylobenzenach.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Krzysztof Ledwoń

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 47. Porowate membrany na bazie polimerowych folii termokurczliwych jako nowoczesne sensory oparte na spolaryzowanych granica...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Konrad Piotr Rudnicki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 48. Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 49. Projektowanie enzymatycznych ogniw paliwowych z wykorzystaniem materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Kizling

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Badanie zależności pomiędzy właściwościami termicznymi mieszanin soli organicznych a ich strukturą, oraz wynikające z ni...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Olga Laura Stolarska

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny