Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 95 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy elektrokatalityczne na nanocząstkach metali szlachetnych wytworzonych in-situ w matrycach pektynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Dolińska

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 2. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 3. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 4. Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Patrycja Ciosek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 5. Chwytając przepływ: elektrody 3D do zastosotwań w reakcjach enzymatycznych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 6. Nowe makromolekularne materiały nanorurek i nanocebulek węglowych z kowalencyjnie dołączonymi fulerenami oraz wbudowanyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 7. Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Leszek Zaraska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Mikroprzepływowa metoda 'flow-focusing' tworzenia liposomów oraz jej wykorzystanie do zamykania lipofilowych antyoksydan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Churski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Charakterystyka elektrochemiczna termodynamicznych i kinetycznych aspektów procesu absorpcji wodoru w dwu- i trójskładni...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Badanie mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Hanna Jaroszek

  Instytut Nowych Syntez Chemicznych

 11. Czujniki chemiczne do selektywnego oznaczania wybranych aminokwasów, wchodzących w skład białek glutenowych, z molekular...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Zofia Iskierko

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 12. Ogniwo polimerowe 1-D o strukturze nanorurek - badania podstawowe drogi dyfuzji ekscytonu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Damian Kowalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Badania nad selektywnym usuwaniem i zatężaniem jonów wybranych metali przejściowych metodą elektrodializy wspomaganej ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Dorota Babilas

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 14. Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektroche...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ilona Acznik

  Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 15. Funkcjonalne lipidowe mezofazy w projektowaniu nowych nośników leków

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Elektrochemiczna cholesterylacja cukrów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 17. Chronoimpedancyjne monitorowanie procesu elektrochemicznego osadzania metali wykonywany metodą on-line

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Milena Lewińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 18. Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmace...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 19. Kinetyka procesów elektrochemicznych dla elektrod układów litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 20. Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora ...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 21. Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Potęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 22. Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 23. Elektrochemiczna analiza metabolizmu narkotyków i związków psychoaktywnych z zastosowaniem spektrometrii mas - krok w ki...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Przemysław Mielczarek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 24. Ocena efektu wzmocnienia sygnału w technikach opartych o zjawiska krzyżowania pH w elektroforezie kapilarnej, a także uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Szymon Dziomba

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 25. Udoskonalenie metody detekcji nadtlenku wodoru po przez modyfikację nanocząstek błękitu pruskiego polimerami przewodzący...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Pajor-Świerzy

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 26. Nanostruktury polimerów jonowych badane metodami symulacji molekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Dzięcielski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 27. Oznaczanie białkowych markerów raka płuc za pomocą platform analitycznych z polimerami wdrukowanymi jako selektywnymi wa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 28. Mieszając nanocząstki. Elektrochemiczna detekcja nanoobiektów w warunkach wymuszonej konwekcji.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 29. Blokowanie membran podczas elektrodializy wodnych roztworów trudno rozpuszczalnych soli

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Mitko

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 30. Opracowanie kompozytowego materiału wodorochłonnego do nowego hybrydowego ogniwa wodorkowego oraz wyznaczenie parametrów...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

 31. Procesy katalityczne w elektrochemicznych źródłach energii

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Nogala

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 32. Nowe mitochondrialne biosensory do badania komórkowych mechanizmów ochronnych przed uszkodzeniem przez hipoksję

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Stobiecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 33. Lipofilowe nanosfery polimerowe - sensory optyczne i elektrochemiczne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Kisiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Zaawansowane badania w katalizie elektrochemicznej: wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności z wykorzystaniem różn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 35. Synergizm antyoksydacyjny neuroprzekaźników katecholaminowych z analogiem alfa-tokoferolu - analiza przy użyciu techniki...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Churski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 36. Badania kinetyki wybranych reakcji elektrodowych przy stałej szybkości skanowania z wykorzystaniem woltamperometrii z fa...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dariusz Guziejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 37. Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej do badania właściwości fizykochemicznych trójskładnikowych powłok pla...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Soszko

  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

 38. Projektowanie, przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów (foto)elektrochemicznych do redukcji dw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 39. Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mech

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 40. Badanie elektrochemicznych właściwości stopów palladu z rutenem

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Hubkowska-Kosińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Spektroelektrochemiczna charakterystyka nowych polimerów przewodzących opartych na gwiaździstych oligoarylobenzenach.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Przemysław Ledwoń

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 42. Projektowanie nowych zintegrowanych układów elektrokatalitycznych do glikolowego ogniwa paliwowego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Miecznikowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 43. Miniaturyzacja dla elektrochemii. Sensory elektrochemiczne do wykrywania substancji narkotycznych - SmallDrugSens.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Półtorak

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 44. Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komóre...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Sandra Skorupska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 45. Badanie wpływu modyfikacji elektrolitu oraz materiału elektrodowego cieczami jonowymi z anionem 2,5-dihydroksybenzenosul...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Lota

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 46. Badanie granicy faz elektroda/elektrolit o wysokiej stabilności i szybkiej propagacji ładunku

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Elżbieta Frąckowiak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 47. Elektrokataliza: od pojedynczych nanocząstek do ich warstw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 48. Nanostrukturalne elektrody półprzewodnikowe typu rdzeń-powłoka o ściśle określonej geometrii - projektowanie, otrzymywan...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Leszek Zaraska

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 49. Porowate membrany na bazie polimerowych folii termokurczliwych jako nowoczesne sensory oparte na spolaryzowanych granica...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Konrad Rudnicki

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 50. Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Śmietana

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych