Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za stabilizację kolców dendrytycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Skupień

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 2. Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfunkcji kłębuszków nerkowych...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 3. Przekaz sygnału świetlnego od fototropin w roślinach wyższych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Gabryś

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 4. Analiza interakcji pomiędzy elementami cytoszkieletu i składnikami szlaków transportu pęcherzykowego w syncytiach zaindu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Mirosław Sobczak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Botaniki

 5. Autofagia i cytoszkielet aktynowy: czy białko Atg2 je łączy?

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Teresa Żołądek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Przemysław Zakrzewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 8. Sygnałowa rola metabolitów podstawowych w reakcjach chloroplastów sterowanych fototropinami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Gabryś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 9. Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu aktynowego komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalno...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN