Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ typowych i atypowych neuroleptyków na ekspresję izoenzymów cytochromu P450 1A2 (CYP1A2) i 3A4 (CYP3A4) w ludzkich ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Basińska-Ziobroń

  Instytut Farmakologii PAN

 2. Zmiany w proteomie grzyba strzępkowego Cunninghamella echinulata podczas degradacji organicznych związków cyny

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adrian Soboń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Tomasz Koczorowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 4. Znaczenie unerwienia serotonicznego podwzgórza mózgu w regulacji cytochromu P450

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Władysława Daniel

  Instytut Farmakologii PAN

 5. Wpływ nowych atypowych neuroleptyków na aktywność i ekspresję izoenzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Wójcikowski

  Instytut Farmakologii PAN

 6. Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Krzysztof Sawicki

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 7. Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Kot

  Instytut Farmakologii PAN

 8. Wpływ układu serotoninergicznego mózgu na ekspresję i aktywność cytochromu P450 w wątrobie.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Rysz

  Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk

 9. Badania mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 w wątrobie szczura w warunkach desensytyzacji przysadki m...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Rafał Skowronek

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 10. Badanie modulacji syntezy i metabolizmu estrogenów- czynników ryzyka nowotworu piersi przez nowe syntetyczne pochodne re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 11. Identyfikacja izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w metabolizmie lewomepromazyny u człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jacek Wójcikowski

  Instytut Farmakologii PAN

 12. Wpływ chronicznych podań asenapiny i iloperidonu na ekspresję i aktywność cytochromu P450 w mózgu i wątrobie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Przemysław Danek

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Władysława Daniel

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Mechanizm interakcji nanocząstek węglowych diamentu, tlenku grafenu oraz grafitu z enzymami cytochromu P450 - badania na...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Strojny

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach