Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Związane z procesem starzenia zmiany w kluczowych dla witalności systemach u nowo odkrytej sub-kasty robotnic Apis melli...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aneta Joanna Strachecka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 2. Gotycka architektura Zamku Królewskiego na Wawelu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Ratajczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 3. Ekspresja leptyny i oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i podwzgórze-przy...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Od grodu do zamku - nowe metody i perspektywy badawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maria Magdalena Legut-Pintal

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Architektury

 5. Ideologiczne aspekty rzymskiej inżynierii wojskowej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Zawadzka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnioeuropejsk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kazimierz Waldemar Pospieszny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 7. Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimorfizmów genu receptora wapniowego (CASR) na przebieg _x00...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Łaczmański

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 8. Identyfikacja i charakterystyka sekwencji rodziny genów kodujących glikoproteiny ciążowe PAG (Pregnancy-associated glyco...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Katarzyna Zamojska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 9. Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz użytkowanie roślin w obrębie osad i zamków krzyżackich w rejonie bałtycki...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Monika Badura

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 10. Przygotowanie i opublikowanie antologii tekstów "Autorzy doby renesansu o kulturze i sztuce na Wawelu".

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Fabiański

  Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

 11. Początki zamków na Dolnym Śląsku w świetle badań nad chronologią warsztatu budowlanego (cegła, kamień, zaprawa)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Jolanta Chorowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki

 12. Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska-Kubiak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 13. Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania wielowarstwowej tożsamości...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alina Żywia Kaczmarek

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Castrum et curia. Studia nad rozwojem prywatnych siedzib obronnych oraz ich zapleczy od średniowiecza do nowożytności na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Artur Różański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny