Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie fotochemicznego rozkładu benzo-[a]-pirenu na powierzchni farby fotokatalitycznej i analiza produktów jego rozkła...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Anna Tryba

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 2. Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Waldemar Longa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Zbadanie drogi syntezy benzenoidów w lnie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 4. Synteza i badania zgięto-rdzeniowych materiałów ciekłokrystalicznych pochodnych 6-oksowerdazylu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Paweł Jasiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 5. Bioróżnorodność, struktura i funkcjonowanie zespołów bentosowych w zmieniających się ekosystemach północnego Morza Berin...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych z grupy pochodnych benzo[b]furanów i dikarboksyimidów - bada...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Karolina Królewska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 7. Relikty zimnowodne fauny bentosowej w ocieplających się fiordach - podejście GIS

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anna Piszewska

  Instytut Oceanologii PAN

 8. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 9. Badanie fazy nematycznej bananowych ciekłych kryształów. Dwuosiowość fazy, uporządkowanie polarne i ferroelektryczność _...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Kocot

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Zależność stabilności fazy oraz właściwości magnetycznych w dyskotycznych pochodnych benzo[e][1,2,4]triazynylu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Kapuściński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 12. Badanie stanu plazmy w rozbłyskach słonecznych na podstawie analizy widm rentgenowskich uzyskanych za pomocą przyrządu B...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Barbara Maria Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 13. Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globaln...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 14. Funkcjonowanie arktycznego bentosu - odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce (DeepClim)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Barbara Eliza Górska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Struktura wielkościowa biomasy i produkcja wtórna - odpowiedź bentosu na zmienność warunków środowiskowych w wodach przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii PAN

 17. Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okres...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk