Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczal...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Mikrobiologiczny rozkład antybiotyków oraz ich wpływ na funkcjonalną, strukturalną i genetyczną różnorodność zespołów mi...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Mariusz Cycoń

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 3. Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aer...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 4. Badania reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji cyklicznych nitronów z alfa,beta - nienasyconymi laktonami. Synteza karbapen...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Pieczykolan

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 5. Charakterystyka struktury populacji bakterii środowiskowych bytujących w wodach otrzymujących oczyszczone ścieki ze szcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Kinga Aniela Bondarczuk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Hybrydowe procesy usuwania związków bioaktywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Daria Krystyna Pęziak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 7. Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków - molekularne mechanizmy aktywności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Brocławik

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 8. Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksycznoś...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 9. Od programu pomocowego do embarga strategicznego. Społeczność międzynarodowa wobec dążeń krajów Środkowej i Wschodniej E...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Michał Łotysz

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 10. Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów.

  Konkurs: SYMFONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Dorota Gryko

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 11. MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: Mgr Paweł Piotr Pomastowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 12. Ocena właściwości biologicznych pochodnych tiosemikarbazydów o zdefiniowanej aktywności antybakteryjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Strzelczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Synteza oraz badania aktywności biologicznej antybiotyków metaloorganicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Konrad Maciej Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 14. Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej_x000D_

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 16. Udział genów mitochondrialnych i jądrowych genów kandydatów w kształtowaniu genetycznego podłoża wrażliwości na utratę s...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 17. Badania nad farmakomodulacją kwasu oleanolowego - nowe biogeniczne heterodimery triterpenowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 18. Badania nad wpływem metabolizmu salinomycyny na jej toksyczność

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Olejnik

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 19. Jednoetapowa synteza pochodnych O-2-izocefamów i N-2-izocefamów posiadających ugrupowanie retroamidowe/tioretroamidowe l...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Marta Leokadia Schielmann

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 20. Metody obliczeniowe do detekcji mutacji związanych z opornością na antybiotyki w szczepach bakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Jan Woźniak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 21. Plazmidy warunkujące horyzontalny transfer genów oporności na antybiotyki w środowisku - egzogenna izolacja, charakterys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marcin Adamczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 22. Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń Clostridium difficile w Polsce na podstawie dystrybucji PCR-rybotypów oraz wzor...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Hanna Maria Pituch

  Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski

 23. Wpływ naturalnej flory jelitowej na regulację reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) u myszy.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 24. Synteza, badania strukturalne, aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycny

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Adam Włodzimierz Huczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 25. Klasyfikacja procesów oczyszczania ścieków zawierających leki przeciwbakteryjne na podstawie zmian ich aktywności mikrob...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Wojciech Baran

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 26. Analiza wpływu wybranych związków chemicznych na translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w gen...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. nadzw. Ewa Maria Ziętkiewicz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 27. Zastosowanie nitronów pochodzenia cukrowego jako bloków budulcowych w syntezie karbapenamów i karbapenemów.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Maciejko

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 28. Ocena zanieczyszczenia Wisły w rejonie Warszawy substancjami czynnymi leków oraz ich metabolitami

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Leszek Nałęcz-Jawecki

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 29. Projektowanie i synteza nowych analogów rifampicyny jako źródło efektywnych inhibitorów bakteryjnej polimerazy RNA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Przybylski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 30. Nowe fosfinowe pochodne antybiotyków chinolonowych i ich kompleksy z jonami miedzi (I) oraz miedzi (II). Określenie właś...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Janina Jeżowska-Bojczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 31. Wpływ antybiotykoterapii na sprawność wybranych mechanizmów układu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Zygmunt Kazimierz Pejsak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 32. Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksyda...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Gagoś

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 33. Rola acetylacji białek w procesie powstawania komórek Escherichia coli typu persisters charakteryzujących się tolerancją...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Ewa Laskowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 34. Wpływ redukcyjnej aktywacji przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych i ich syntetycznych analogów na przywraca...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jolanta Tarasiuk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii

 35. Synteza i zastosowanie wielozadaniowych, selektywnych nośników leków zmniejszających kardiotoksyczność oraz fotoczułość ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Olga Angelika Święch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 36. "Oznaczanie antybiotyków stosowanych w terapii infekcji bakteryjnych za pomocą łączonych technik separacyjnych (SPME-LC/...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Małgorzata Szultka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 37. Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku-stężenia i wpływ na bakteriocenozę.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Grzegorz Mieczysław Siedlewicz

  Instytut Oceanologii PAN

 38. Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Liste...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Zadernowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 39. Dynamika cyklu życiowego "żywego antybiotyku", Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobot...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 40. Badanie oporności szczepów Salmonella wyizolowanych z żywności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Łukasz Arkadiusz Mąka

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 41. Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas a...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Łukasz Cłapa

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 42. Molekularna charakterystyka klinicznych szczepów Serratia oraz udział ruchomych elementów genetycznych w oporności na an...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr farm. Piotr Celejewski-Marciniak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 43. Lekooporność drobnoustrojów środowiskowych w perspektywie podejścia holistycznego "Jedno Zdrowie"

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Korzeniewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 44. Charakterystyka klonów Streptococcus pyogenes opornych na makrolidy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Izabela Sitkiewicz

  Narodowy Instytut Leków

 45. Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirująceg...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. inż. Karol Zdzisław Fijałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 46. Zastosowanie piezoelektrycznych czujników drgających do określania poziomu tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa w o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Grzegorz Maciej Guła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 47. Metagenomiczny profil genów antybiotykooporności i genetycznych elementów mobilnych w ściekach komunalnej oczyszczalni ś...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Grażyna Anna Płaza

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 48. Geny oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ryszard Koczura

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 49. Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Magdalena Anna Popowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Poprawa racjonalnego przepisywania leków na zakażenia dróg moczowych u kruchych osób starszych.

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych