Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Mokrzan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2. Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce - analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym....

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Kindler

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Habuda

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 4. Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Brzezicka

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 6. Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Kroemeke

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 7. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski - analiza dla lat 1971-2013

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 8. Analiza sieci społecznych i jej zastosowanie do badania uwarunkowań współpracy w regionie turystycznym

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Czernek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 9. Analiza metabolomiczna wydzieliny ochronnej jaj konika polnego w poszukiwaniu substancji biologicznie czynnych o przypis...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Buszewska-Forajta

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 10. Opracowanie metodologii audytu organizacyjnych zasobów niematerialnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Ujwary-Gil

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

 11. Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Kinga Sałat

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 12. Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy- charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olechnicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 14. Dwie dekady nieuregulowanej tymczasowości? Analiza przemian mobilności z Ukrainy do Polski w ujęciu wielowymiarowym.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Górny

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 15. Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym sprawczości i wspólnotowości osób uśmiechających się.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii PAN

 16. Stosunki rosyjsko-chińskie 1991-2011

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Lubina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 17. Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioleta Kucharska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 18. Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST6

  Kierownik: dr Oskar Skibski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. "Moje jest ważniejsze!" - badanie neuronalnych korelatów własności z wykorzystaniem bodźców dynamicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Ilona Kotlewska-Was

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 20. Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Hajnicz

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Rola sieci społecznych w procesie mobilizacji do działania w argentyńskim ruchu Ni Una Menos

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Dagmara Szczepańska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 22. Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Błoch

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 23. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty - analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 25. Nowe media jako technologie JA. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, c...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Halawa

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 26. Strategiczna analiza sieci społecznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Michalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Paradowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 28. Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Dorota Celińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Schadenfreude i niechęć - analiza psychologiczna emocji składających się na reakcje emocjonalne na cudze wyniki oraz kon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pietraszkiewicz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 32. Bursztyn w Kotlinie Karpackiej w I połowie II tysiąclecia przed Chr.: forma - kontekst - znaczenie społeczne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej