Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizm hamowania migracji leukocytów przez barierę krew-mózg u myszy z EAE zarażonych nicieniem jelitowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Krawczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Teoria i praktyka prawa rzymskiego na przykładzie X księgi korespondencji Pliniusza Młodszego i cesarza Trajana

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 3. Identyfikacja małych RNA jabłoni biorących udział w kształtowaniu odporności na zarazę ogniową.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Elżbieta Kaja

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 4. Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty - o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Wróbel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 5. Identyfikacja genów Erwinia amylovora włączanych podczas procesu infekcji i rozwoju choroby (zarazy ogniowej)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Joanna Puławska

  Instytut Ogrodnictwa

 6. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania nowego tysiąclecia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joachim Jerzy Diec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 7. Obiektywizacja postępowań przed międzynarodowymi organami sądowymi i arbitrażowymi na przykładzie instytucji zarzutów ws...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Urszula Gałka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 8. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 9. Analiza odpowiedzi immunologicznej szczurów szczepionych cDNA kinazy fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica i zarażonych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Wesołowska

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 10. Społecznie indukowany afekt i "Wielka Dwójka". Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzaraż...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Wróbel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 11. Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych - nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Paweł Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 12. Ubezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych od odpowiedzialności cywilnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jacek Jakub Zębala

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Aleksandra Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Struktura i dynamika grupowa naczelnych organów kierownictwa jako determinanty efektywności przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Anna Michalik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 15. Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Grabowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Anna Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Zarządca w głównym postępowaniu upadłościowym wszczętym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maj...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Maciej Kozłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji