Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Mariusz Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 2. Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Leszek Gardeła

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 3. Problemy typu hierarchicznego dla automatów na nieskończonych słowach i drzewach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Michał Paweł Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 5. Szlak Wschodni - kontakty kulturowe pomiędzy społecznościami Europy i Emiratu Samanidów w X wieku

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Błażej Michał Stanisławski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Georgi Minczew

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 7. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na te...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Mariusz Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 8. Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Mgr inż. Norbert Piotr Szymański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny