Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Włodzimierz Strus

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 2. Biskupi a wojna w Polsce piastowskiej na tle europejskim

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Maciejewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 3. Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych...

  Konkurs: SYMFONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Figlerowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 4. Wytrzymałość, drgania i stateczność belek warstwowych z rdzeniem wykonanym z pianki aluminiowej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Smyczyński

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 5. Nowe katalizatory zawierające Zr, Nb, Mo, Au, Pt osadzone na porowatych nośnikach dla niskoenergetycznych procesów wytwa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 6. Reżim wiatrowy plaży i jego wpływ na tworzenie wydm przednich

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Joanna Rotnicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 7. Piąty tom Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5): Materials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore -...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Alfred Majewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 8. Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Helman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 9. Dynamika przepływu powietrza oraz transportu eolicznego piasku w obrębie i ponad roślinnością - znaczenie dla powstania ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Patrick Hesp

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 10. Rozwój ośrodków centralnych państwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Pankiewicz

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 11. W poszukiwaniu efektywnych i przyjaznych środowisku spieniaczy i emulgatorów - ilościowy opis stabilności cienkich filmó...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jan Zawała

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 12. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 13. Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Danielewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 14. Nowe źródło wiedzy o historii wczesnych Piastów. Analizy technologiczne ozdób słowiańskich.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewelina Miśta-Jakubowska

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 15. Wilgotność i gęstość objętościowa piasku jako nowe zmienne w modelu numerycznym transportu piasku i morfodynamiki wydm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Clement Narteau

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 16. Relacje pierwszego państwa Piastów ze światem skandynawskim widziane poprzez depozyty srebra

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Władysław Duczko

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Zależność między morfologią i właściwościami pianek węglowych a warunkami procesu ich otrzymywania.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Bogumiła Kumanek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 18. Zbadanie procesu powstawania pianek metalowych na bazie Ti i Ta z zastosowaniem sacharozy jako środka generującego pory...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 19. Zbadanie procesu wytwarzania i właściwości pianek metalowych na bazie nanokrystalicznych stopów tytanu beta w procesie o...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Adamek

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania