Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Zuzek

  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu

 2. Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka - mysi model doświadczalny typu "knockout"

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kurpisz

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 3. Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Korecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 4. Atropoizomeria w grupie oligo(arylo)pirydyn o znaczeniu kryminalistycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Fluorofosforanowe analogi (oligo)nukleotydów jako narzędzia do badań procesów biologicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marek Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 6. Annona militaris i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Stanisław Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 8. Funkcjonalne nukleozydy, nukleotydy i oligonukleotydy glikolo-nukleinowe (fun-GNA): otrzymywanie i właściwości

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Konrad Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 9. Dieta i ludzki mikrobiom jelitowy jako źródła N-acylowanych amin będących ligandami receptorów GPCR.

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Drzazga

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 10. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 11. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 12. Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligo- i poliaryloaminach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Skórka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 13. Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Piechocki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 14. Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Brzyska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk