Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie molekularnych mechanizmów wpływu młodych pędów buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) na indukcję apoptozy w komór...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Ewelina Piasna

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 2. Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Monika Prill

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obraz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Halina Abramczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 4. Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jakub Siednienko

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii