Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 2. Anatomia nie(rozumu): szaleństwo, obłąkanie, choroba psychiczna w literaturze ukraińskiego modernizmu (Łesia Ukrainka, O...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Iwona Elżbieta Boruszkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 3. Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Witold Janusz Elsner

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 4. Badania zjawiska parowania i mieszania podczas wtrysku paliwa w warunkach nadkrytycznych oraz gwałtownego wrzenia

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Roman Teodorczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 5. Les Arts en Portugal- badania Atanazego hr. Raczyńskiego nad sztuką Portugalii

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dorota Barbara Molińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 6. Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

  POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

 7. Pasywne metody kontroli turbulentnej warstwy przyściennej w pobliżu oderwania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Witold Janusz Elsner

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 8. Symulacja DNS, modelowanie i badania eksperymentalne zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa