Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola kompleksów mTORC1 i mTORC2 w utrzymaniu fenotypu komórek macierzystych nowotworu podczas przejścia epitelialno-meze...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Marcin Serocki

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 2. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne starzejących się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr n. med. Edyta Kawka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 3. Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka pr...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Majka

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 4. Regulacja procesu przejścia epitelialno-mezenchymalnego i oporności na stosowane terapie przeciwnowotworowe przez białko...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Miękus

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Rola zewnątrzkomórkowej frakcji ATP w indukcji przemiany epitelialno-mezenchymalnej - badania z wykorzystaniem analogów ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Róża Pawłowska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)- znaczenie dla komórek macie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Rolle

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Rola kompleksu SWI/SNF w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego. Identyfikacja współdziałania z czynnikami trans...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Iga Jancewicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie