Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako nowa strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marta Kopaczyńska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 2. Zespół bezdechu śródsennego u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej- wpływ na stabilność blaszki miażdżycowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Artur Nahorecki

  Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Angiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Angiologii

 3. Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 4. Spontaniczna asocjacja cząsteczek cholesterolu w pobliżu błony przesyconej cholesterolem modelująca początkowe stadia pr...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Zalewski

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski