Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aleksander Kopka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Arnold Gehlen - klasyk antropologii filozoficznej XX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Rolewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 3. Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Góra

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 4. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 5. Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźniko...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Małgorzata Wistuba

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 6. Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologiczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Dominik Pawłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 7. Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach gór...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Malik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 8. Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Berent

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 9. Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Tomasz Berezowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 10. Ocena znaczenia spełzywania i osuwania w kształtowaniu rzeźby zalesionych stoków górskich w oparciu o metody geomorfolog...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Katarzyna Łuszczyńska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 11. RECENZOWANIE W CZASACH ZALEWU (OVERFLOW), KONSEKWENCJE DLA ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA BADANIA NAUKOWE

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Kowalczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania