Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w ko...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 2. Modelowanie procesów produkcji promieniowania gamma wysokich energii w źródłach kosmicznych w świetle najnowszych obserw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 3. Zmienne źródła rentgenowskie i gwiazdy neutronowe

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Haensel

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 4. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Bezzderzeniowe fale uderzeniowe i turbulencja w nietermicznych źródłach promieniowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jacek Niemiec

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 6. Od modeli rdzenia i skorupy gwiazd neutronowych do obserwacji pulsarów i źródeł rentgenowskich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Morgane Fortin

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 7. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowsk...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 8. Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 9. Badanie rozmieszczenia materii metodami astronomii rentgenowskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sołtan

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 10. Struktura i ewolucja ultra-jasnych astrofizycznych źródeł rentgenowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 11. Badania absorpcji promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu w pobliżu krawędzi absorpcji, generowanego z pla...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki