Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 566 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mapowanie pozytywnych i negatywnych wspomnień w mózgu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Monika Maria Pawłowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 2. Warunki osiągnięcia inwersji obsadzeń i maksymalizacji wzmocnienia światła żółtego i czerwonego w domieszkowanych kryszt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 3. Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie, stan. IV.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mariusz Antoni Wyczółkowski

  Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 4. Dunajski szlak kultury jamowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 5. W oczekiwaniu na deszcz. Gospodarka, kultura, wierzenia neolitycznych pasterzy dzisiejszej Pustyni Zachodniej w Egipcie

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 6. Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Antoni Gediga

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 7. Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Roman Rzepka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. Paleolityczne miejsce obrzędowe w Jaskini w Obłazowej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Władysław Valde-Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marek Makarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 10. Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stranska skala w Brnie - produkcja krzemieniarska czy "optymalizacja"?

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jerzy Piotr Kopacz

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 11. Lasery VCSEL z podfalową siatką dyfrakcyjną o wysokim kontraście współczynnika załamania światła

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marcin Andrzej Gębski

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 12. Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Galiński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 13. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Mariusz Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 14. Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Kubicka

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Architektury

 15. Spektroskopia dwufotonowa z użyciem światła kwantowego

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr Radosław Łapkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 16. Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy kompleksami remodelującymi chromatynę typu SWI/SNF i splicingiem pre-mRNA u Ar...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Szymon Kubala

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 17. Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Nowakowski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świet...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Piotr Wadyl

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartłomiej Jerzy Gruszka

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 20. Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej środkowoeuropejskich społeczeństw schyłku starożytno...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Anna Piotrowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 21. Wojskowość IV i V wieku w Europie Południowo-Wschodniej

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Jarosław Narloch

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 22. Między morzami: przemiany kulturowe między Bałtykiem a Morzem Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kyrylo Myzgin

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Wina greckie w starożytnej Italii: konsumpcja, dystrybucja oraz aspekty społeczne i ekonomiczne

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paulina Alicja Komar

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich techniki tkackich.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Maria Ulanowska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi

 25. Nowa jedno-wiązkowa metoda wyznaczania fazy światła częściowo kohorentnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juan Martinez-Carranza

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 26. Metoda Monte Carlo do numerycznego badania wielokrotnego rozpraszania światła spójnego i częściowo spójnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Kraszewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 27. Pomiędzy Południowym Egiptem a Kanaanem. Rozwój i upadek, położonej na szlaku handlowym osady z IV-III tys. p.n.e. w Tel...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Jucha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 28. Technologia wykonania malowideł ściennych na Bliskim Wschodzie w okresie późnorzymskim i wczesnobizantyńskim

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Julia Maria Burdajewicz

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 29. Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tadeusz Brunon Wiśniewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 30. Ukryte krajobrazy kulturowe zachodniomałopolskich wyżyn lessowych. Metody niedestrukcyjne w archeologicznym studium osad...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Wroniecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 31. Badania występowania zjawiska propagandy na gemmach w okresie późnej Republiki Rzymskiej i początku Pryncypatu (pocz. I ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Gołyźniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Systemy wagowe w Basenie Morza Śródziemnego w okresie rzymskim i wczesnobizantyńskim

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Tomasz Wacławik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Struktura pokrewieństwa społeczności neolitycznej z Catalhoyuk w Turcji. Analiza genetyczno-społeczna.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Chyleński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 34. Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Beata Agnieszka Jurkiewicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Analiza porównawcza wczesnobrązowych przedmiotów miedzianych pochodzących z terenów Egiptu oraz Południowego Lewantu z u...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Andrzej Czarnowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 36. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 37. Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio bałtyckich (2500 - 1500 p. Chr.). Dlaczego powstały...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Czebreszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 38. Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 39. Związki pomiędzy strukturą pasmową i mechanizmami emisji światła w supersieciach In(Ga)N/GaN o zmiennej ilości warstw at...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Grzegorz Tomasz Staszczak

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 40. Spójne kształtowanie widmowe kwantowych stanów światła

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Gabriel Karpiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Tiwanaku - badanie charakterystyki, pochodzenia oraz zmian w populacji prekolumbijskiej kultury znad jeziora Titicaca z ...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Martyna Ewa Molak-Tomsia

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 42. Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i ...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Pospieszny

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 43. Idumea i Idumejczycy w okresie perskim, hellenistycznym i wczesnorzymskim: orientalny etnos na skrzyżowaniu kultur semic...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Wiktor Marciak

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 44. Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury ...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Dorota Sudoł

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 45. Annona militaris i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 46. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Hanuza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 47. Novae. Rzymski obóz i późnoantyczne miasto - kontynuacja badań. Fortyfikacje

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. Wpływ światła na metabolizm Cerrena unicolor

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Grzegorz Janusz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 49. Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) - rola struktury przestrzennej, socjalnej i...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Tomasz Paweł Podgórski

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 50. Rola ATPazy BRM - podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potró...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Aleksander Siedlecki

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie