Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena przydatności terapeutycznej wybranych azafenotiazyn oraz badanie mechanizmu ich aktywności immunosupresyjnej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Zimecki

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 2. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące indywidualną odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z łuszczycą w populacji ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Narbutt

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 3. Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczyc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Krzyścin

  Instytut Geofizyki PAN

 4. Rola granzymu B w patogenezie łuszczycy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych.

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Cichy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 6. Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomioc...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Monika Biniecka

  Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu

 7. Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 8. Rola acylotransferazy diacyloglicerolowej 1 w prozapalnej odpowiedzi neutrofili w przebiegu łuszczycy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Patrycja Kwiecińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 9. Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Dorota Ścieglińska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 10. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 11. Kannabidiol jako potencjalny czynnik terapeutyczny w łuszczycy oraz jego rola w stabilizacji fizjologicznego poziomu med...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 12. SLPI - nowy regulator wzajemnych oddziaływań neuro-immunologicznych w łuszczycy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Beata Grygier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 13. Analiza ekspresji genów i białek receptorów opioidowych OPRM1/MOR i OPRK1/KOR oraz neurobiologicznego markera zakończeń ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Kupczyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN