Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena przydatności terapeutycznej wybranych azafenotiazyn oraz badanie mechanizmu ich aktywności immunosupresyjnej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Zimecki

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 2. Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące indywidualną odpowiedź terapeutyczną u pacjentów z łuszczycą w populacji ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Narbutt

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 3. Rola granzymu B w patogenezie łuszczycy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Elżbieta Skrzeczyńska-Moncznik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczyc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wojciech Krzyścin

  Instytut Geofizyki PAN

 5. Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych.

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Cichy

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 6. Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 7. Rola acylotransferazy diacyloglicerolowej 1 w prozapalnej odpowiedzi neutrofili w przebiegu łuszczycy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Patrycja Katarzyna Kwiecińska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 8. Analiza ekspresji genów i białek receptorów opioidowych OPRM1/MOR i OPRK1/KOR oraz neurobiologicznego markera zakończeń ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Kazimierz Kupczyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 9. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patryk Marek Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 10. Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Dorota Bogumiła Ścieglińska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 11. SLPI - nowy regulator wzajemnych oddziaływań neuro-immunologicznych w łuszczycy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Beata Katarzyna Grygier

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 12. Kannabidiol jako potencjalny czynnik terapeutyczny w łuszczycy oraz jego rola w stabilizacji fizjologicznego poziomu med...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej