Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Karolina Kapuścińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 2. Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym - przypadek Łodzi (1945-1980)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 3. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta - identyfikacja czy...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Kazimierczak

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 4. Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym - społeczności żydowskie w wybranych miejscowościach wojewó...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Hanzl

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 5. Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 6. Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Świerkocki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Turbulencyjny strumień ciepła jawnego w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Mariusz Zieliński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 8. Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Łochnicka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielki...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 10. Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka

  Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk Geograficznych

 11. Cechy dobowej i rocznej zmienności turbulencyjnej wymiany metanu między terenem zurbanizowanym a atmosferą na przykładzi...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Włodzimierz Pawlak

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

 12. Podobne ale różne: przemiany społeczno-przestrzenne w Halle (Saale) i Łodzi

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Ogrodowczyk

  Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk Geograficznych

 13. Prasa żydowska w Łodzi: (Lodzer/Najer) Folksblat 1915-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Łagodzińska-Pietras

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 14. Odkrywanie wiedzy z danych o pacjentach 65+ z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 15. Utracone miasta - deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej - Łódź (Polska) i Detroit (USA)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 16. Warszawa, Łódź, Kraków - powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Wydział Orientalistyczny

 17. Analiza ekspresji genów związanych z metabolizmem ściany komórkowej u odmian grochu (Pisum sativum) charakteryzujących s...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Michał Knopkiewicz

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 18. Tańczące łodzie Kryszny: rzeczna kultura świątynna środkowej Kerali i tradycja pieśni vanci-pattu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Cezary Galewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny