Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury Polskiej - chronologia, tło kulturowe i znaczenie rejonu południowej części Wyżyny Ryczowskiej

2014/15/D/HS3/01302

Słowa kluczowe:

paleolit mezolit surowce krzemienne zasoby środowiskowe kultury archeologiczne osadnictwo pradziejowe

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Sudoł 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 385 475 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony