Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny

2013/09/B/HS3/04277

Słowa kluczowe:

osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne badania terenowe badania interdyscyplinarne (archeologia palinologia gleboznawstwo geomorfologia) przemiany środowiskowe

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • NZ8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Sylwester Mirosław Czopek 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 308 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Litologia, geneza i wiek osadów w Kalnikowie i Chotyńcu na Płaskowyżu Tarnogrodzkim (Kotlina Sandomierska)
  Autorzy:
  P. Gębica, S. Superson, K. Trybała-Zawiślak, B. Woronko
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodzensia (rok: 2017, tom: 106, strony: 65-86), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.26485/AGL/2017/106/6 - link do publikacji
 2. NEW DISCOVERIES OF ARROWHEADS OF SCYTHIAN TYPE FROM POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND (SAN, BUG AND UPPER DNIESTER DRAINAGE BASIN)
  Autorzy:
  SYLWESTER CZOPEK, DMYTRO PAWLIW, KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, NATALIA WOJCIESZCZUK
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Carpathica (rok: 2015, tom: L, strony: 191-216), Wydawca: Komisja Archeologiczna PAN Kraków
  Status:
  Opublikowane
 3. ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (РОЗКОПОК) У БАСЕЙНІ РІЧКИ ВИШНЯ В 2014–2015 РОКАХ
  Autorzy:
  Наталія ВОЙЦЕЩУК, Олег ОСАУЛЬЧУК, Дмитро ПАВЛІВ, Сильвестр ЧОПЕК, Катажина ТРИБАЛА-ЗАВІСЛЯК, Даріуш БОБАК
  Czasopismo:
  Археологічні дослідження Львівського університету. 2015. Випуск 19. С. 118–141 (rok: 2016, tom: 19 (2015), strony: 118-141), Wydawca: Uniwersytet I. Franki we Lwowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi: