Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

2013/09/N/ST3/02309

Słowa kluczowe:

holografia rentgenowska lokalna struktura atomowa problem fazowy labolatoryjne źródła rentgenowskie

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

mgr Karol Maria Dąbrowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-07

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. X-ray fluorescence holography studies for a Cu3Au crystal IF: 1,124
  Autorzy:
  K.M. Dąbrowski, D.T. Dul, T. Jaworska-Gołąb, J. Rysz, P. Korecki
  Czasopismo:
  Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B (rok: 2015, tom: 364, strony: 136--141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2015.05.035 - link do publikacji
 2. Atomic Structure Imaging in ZnSe and Mixed Zn0. 74Mn0. 2Be0. 06Se Crystals with X-ray Fluorescence Holography IF: 1,356
  Autorzy:
  K.M. Dąbrowski, D.T. Dul, F. Firszt, A. Marasek, K. Strzałkowski, P. Korecki
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Physikalische Chemie (rok: 2016, tom: 230, strony: 471-487), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/zpch-2015-0661 - link do publikacji