Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski

2011/03/B/HS3/00560

Słowa kluczowe:

źródła pisane greckie źródła pisane łacińskie starożytność ziemie Polski

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Tomasz Płóciennik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 127 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny. Za kwotę 4 422 PLN
 2. drukarka laserowa. Za kwotę 513 PLN
 3. dysk zewnętrzny. Za kwotę 455 PLN
 4. laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 3 065 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. cała publikacja
  Autorzy:
  Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik
  Książka:
  Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 1-330), Wydawca: Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
  Status:
  Opublikowane
 2. Description of the Baltic coast in Pliny the Elder's Naturalis historia (IV 94-97).
  Autorzy:
  Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik
  Książka:
  Status:
  Złożone