Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej

2014/15/B/HS2/00082

Słowa kluczowe:

własność literacka historia prawa autorskiego autor pole produkcji kulturowej

Deskryptory:

  • HS2_4: Bibliologia i informatologia
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Teresa Święćkowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 103 912 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony