Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych.

2015/17/N/ST10/03182

Słowa kluczowe:

składowiska odpadów różnorodnośc mikroorganizmów biodostepność pierwiastki śladowe

Deskryptory:

 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka realizująca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Sylwia Siebielec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime IF: 4,61
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczyński, Piotr Sugier, Emilia Grzęda, Jarosław Grządziel
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 636, strony: 1048-1057), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.04.372 - link do publikacji
 1. Aktywność enzymatyczna gleb spod roślin spontanicznie zasiedlających składowisko odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Małgorzata Woźniak, Emilia Grzęda, Monika Pecio
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa "Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski" (rok: 2018, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 18-19 października
  Status:
  Opublikowane
 2. Charakterystyka mikrobiologiczna i chemiczna składowiska odpadów pohutniczych na obszarze Górnego Śląska
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 17-18 marzec
  Status:
  Opublikowane
 3. Identyfikacja bakterii wiążących azot pochodzących ze składowiska odpadów pohutniczych metodą sekwencjonowania 16 S rDNA oraz genotypowanie szczepów metodą PCR MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
  Data:
  konferencja 28-29 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 4. Wpływ rekultywacji składowiska odpadów huty cynku i ołowiu na różnorodność mikroorganizmów
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Grządziel Jarosław, Grzęda Emilia, Siebielec Grzegorz, Stuczyński Tomasz
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych Środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowane
 5. Liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter i aktywność enzymatyczna na obszarze składowiska odpadów pohutniczych poddanym rekultywacji
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe "Wskaźniki oceny jakości gleb" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 29.09.2016
  Status:
  Opublikowane
 6. Lessons from greenhouse and long-term field phytostabilisation testing
  Autorzy:
  Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczynski, Sylwia Siebielec, Nick Basta, Piotr Sugier, Paweł Radzikowski, Petra Kidd
  Konferencja:
  7th European Bioremediation Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Technical University of Crete
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 7. Analiza zmiany składu mikrobiologicznego składowiska odpadów pohutniczych z zastosowaniem metody elektroforezy w gradiencie środka denaturującego (DGGE)
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grządziel Jarosław
  Konferencja:
  III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL
  Data:
  konferencja 28-29 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 8. Biodiversity and biological activity of a top layer of smelter wasteland as indicators of the reclamation effectiveness
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  6th International Scientific Conference "Reasons and results of soil environment degradation" (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13 wrześień
  Status:
  Opublikowane
 9. Mikroorganizmy na zrekultywowanym składowisku odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 10. Liczebność oraz identyfikacja molekularna bakterii z rodzaju Azotobacter wyodrębnionych z obszaru składowiska odpadów pohutniczych
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Kozieł Monika
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych Środowisk" (rok: 2016, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowane
 11. Identification of nitrogen-fixing bacteria from the smelter wasteland using 16S rDNA sequencing method and genotyping of strains using PCR-MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz
  Konferencja:
  3RD International Conference of Young Scientists. Soil in the Environment (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Poznański
  Data:
  konferencja 16-19 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 12. Identyfikacja mikroorganizmów ze składowiska odpadów pohutniczych metodą sekwencjonowania 16S rDNA oraz genotypowanie szczepów metodą PCR MP
  Autorzy:
  Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Grzęda Emilia
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki irozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 17-18 marzec
  Status:
  Opublikowane