Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich

2013/11/N/HS4/03642

Słowa kluczowe:

liberalizacja handlu struktura handlu determinanty handlu zagranicznego Bałkany Zachodnie

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Klimczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 53 316 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-29

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Trade Liberalisation and Export Performance of the Western Balkans
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Montenegrin Journal of Economics (rok: 2016, tom: 12, No. 2, strony: 45-60), Wydawca: ELIT
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14254/1800-5845.2016/12-1/3 - link do publikacji
 2. Trade liberalisation and product structure: the case of the Western Balkans
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Journal of Economic and Social Studies (rok: 2016, tom: Vol 6, Issue 2, strony: 27-41), Wydawca: International Burch University
  Status:
  Opublikowane
 3. Model grawitacyjny jako narzędzie analizy handlu zagranicznego
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2015, tom: 5 (941), strony: 107 – 130), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2015.0941.0508 - link do publikacji
 4. Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Unia Europejska.pl (rok: 2016, tom: 2 (237), strony: 18.10.2019), Wydawca: IBRKK
  Status:
  Opublikowane
 5. Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze geograficznej
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" (rok: 2016, tom: I, strony: 101-114), Wydawca: WZiA UJK w Kielcach
  Status:
  Opublikowane
 6. Porozumienie CEFTA-2006 – jego znaczenie dla rozwoju handlu wzajemnego krajów Bałkanów Zachodnich
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: 407, strony: 39-50), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2015.407.03 - link do publikacji
 7. Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze produktowej
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Ekonomia XXI wieku (rok: 2016, tom: nr 3 (11), strony: 71-85), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/e21.2016.3.06 - link do publikacji
 8. The Determinants of Intra-Regional Trade in the Western Balkans IF: 0,4
  Autorzy:
  Jelena Trivić, Łukasz Klimczak
  Czasopismo:
  Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu - Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business (rok: 2015, tom: Vol. 33, No. 1, strony: 37-66), Wydawca: Faculty of Economics, University of Rijeka
  Status:
  Opublikowane
 1. The influence of weighted average tariff rate on export of the Western Balkan countries
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Konferencja:
  The 4th REDETE Conference Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (rok: 2015, ), Wydawca: University of Banja Luka, Faculty of Economics
  Data:
  konferencja 22-24.10
  Status:
  Opublikowane
 1. -
  Autorzy:
  Łukasz Klimczak
  Książka:
  Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Difin S.A.
  Status:
  Opublikowane