Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastycznych modeli granicznych

2013/09/N/HS4/03833

Słowa kluczowe:

stochastyczne modele graniczne dane panelowe ekonometria bayesowska mikroekonometria efektywność techniczna efektywność kosztowa wskaźnik całkowitej produktywności

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Andrzej Pisulewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 68 526 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-14

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony