Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biostratygrafia, cyklostratygrafia i klimatostratygrafia warstw pogranicznych oksfordu i kimerydu (jura górna) w profilach Jury Polskiej w celu ustalenia światowego wzorca dolnej granicy piętra kimerydzkiego

2012/05/B/ST10/02121

Słowa kluczowe:

granica oksfordu i kimerydu jura górna Jura Polska korelacja chronostratygraficzna prowincje biogeograficzne profile stratotypowe (GSSP ASSP) amonity cysty Dinoflagellata cykliczność sedymentacji klimatostratygrafia cykle Milankowicza pyłki i spory podatność magnetyczna magnetostratygrafia spektrometria gamma izotopy trwałe tlenu i węgla zawartośćCaCO3

Deskryptory:

  • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
  • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Andrzej Władysław Wierzbowski 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 318 036 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony