Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

2011/03/B/HS4/03585

Słowa kluczowe:

metodologia projektowania organizacji struktura organizacyjna ucząca się organizacja organizacja procesowa organizacja sieciowa

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Adam Stabryła 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 480 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny (5 szt.). Za kwotę 16 683 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Publikacje książkowe (29)
 1. Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego
  Autorzy:
  Małgorzata Tyrańska
  Czasopismo:
  Zeszysty Naukowe, seria Zarządzania (rok: 2013, tom: 915, strony: 23-41), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Trębacz
  Czasopismo:
  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (rok: 2015, tom: 2, strony: 31-46), Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
  Status:
  Opublikowane
 3. System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2014, tom: 4, strony: 85-100), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, SGH Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 4. Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe (rok: 2012, tom: 2, strony: 125-142), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 5. Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe, seria Zarządzanie (rok: 2013, tom: 910, strony: 19.05.2019), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 6. Ramowa koncepcja badań w projektowaniu systemów zarzadzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2014, tom: 1A, strony: 229-237), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, SGH w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 7. Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego
  Autorzy:
  Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie Strategiczne w Teorii i Praktyce (rok: 2014, tom: 366, strony: 99-107), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.366.09 - link do publikacji
 8. Wykorzystanie metod ELECTRE w projektowaniu złożonych systemów organizacyjnych
  Autorzy:
  Paweł Cabała
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe, seria Zarządzanie (rok: 2013, tom: 905, strony: 20.05.2019), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 9. Analiza czynników ryzyka w zarządzaniu rozwojem organizacji
  Autorzy:
  Paweł Cabała
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce (rok: 2014, tom: 366, strony: 68-77), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.366.06 - link do publikacji
 10. Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji
  Autorzy:
  Sławomir Wawak
  Czasopismo:
  Journal of Management and Finanse (rok: 2013, tom: nr 4, strony: 365-376), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 11. A procedure for evaluating development potential in the area of production capacity
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Małopolskie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania (rok: 2013, tom: 2, strony: 191-204), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 12. Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Małopolskie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania (rok: 2015, tom: nr 1, tom 26, strony: 169-178), Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 13. Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Czasopismo:
  Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" (rok: 2014, tom: 1, strony: 33-42), Wydawca: Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 14. Nieprzewidywalność otoczenia współczesnych przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 366, strony: 336-346), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.366.32 - link do publikacji
 15. Założenia metodyki projektowania systemu transportu w przedsiębiorstwie
  Autorzy:
  Tomasz Małkus
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu (rok: 2015, tom: 400, strony: 113-125), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2015.400.10 - link do publikacji
 16. Zmiany w strukturze wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa – wyniki badań empirycznych
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Tębacz
  Czasopismo:
  Marketingi i Rynek (rok: 2014, tom: 5, strony: 906-914), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 17. Karta projektu w planowaniu przedsięwzięć organizacyjnych
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Trębacz, Mariusz Sołtysik
  Czasopismo:
  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (rok: 2013, tom: Nr 2 (757), strony: 17.03.2019), Wydawca: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 18. Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce (rok: 2014, tom: 366, strony: 495-504), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.366.47 - link do publikacji
 19. Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych
  Autorzy:
  Katarzyna Bartusik, Mariusz Sołtysik
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: 5, strony: 753-758), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 20. Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
  Autorzy:
  Sławomir Wawak
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: 5, strony: 668-675), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 1. Business negotiation with partners from East European Members of the European Union
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Knowledge, Economy, Society. Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations (rok: 2014, tom: 1, strony: 35-45), Wydawca: Cracow University of Economics/Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Wybrane problemy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Paweł Cabała, Mariusz Sołtysik
  Książka:
  Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (rok: 2014, tom: 1, strony: 151-164), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 3. Model diagnostyczny generalnych wyników działalności w dziedzinie systemu zarządzania strategicznego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele-metody-procesy (rok: 2014, tom: 1, strony: 133-144), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 4. Situation Analysis and Corporate Development Programming
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Knowledge, Economy, Society. Managing Organizations: Concepts and Their Applications (rok: 2014, tom: 1, strony: 25-33), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 5. The meaning of risk in negotiation
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Managing Organizations in the Information Society (rok: 2014, tom: 1, strony: 43-59), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 6. Zastosowanie modeli sieciowych w badaniu władania korporacyjnego
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Teoretyczne i metodologiczne aspekty nadzoru korporacyjnego (rok: 2016, tom: 1, strony: 55-71), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 7. Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  pod redakcją Adama Stabryły
  Książka:
  Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-212), Wydawca: Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  Status:
  Opublikowane
 8. Specyfika przedmiotu badań doskonalenia systemów zarządzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych (rok: 2013, tom: 1, strony: 17-30), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 9. Decision analysis methods in designing improvements in a company"s organization and functioning
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Managing Organizations in the Information Society (rok: 2014, tom: 1, strony: 77-94), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 10. Zalety i wady koncepcji złożoności systemów organizacyjnych
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (rok: 2014, tom: 1, strony: 129-149), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 11. Determinants of designing corporate governance systems in Central Eastern Europe
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Managing Disruption and destabilization (rok: 2014, tom: 1, strony: 157-168), Wydawca: International Management Foundation, Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowane
 12. Przegląd metod projektowania systemów organizacyjnych – raport z badań
  Autorzy:
  Katarzyna Bartusik
  Książka:
  Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (rok: 2014, tom: 1, strony: 165-181), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 13. The process of designing organizational systems – results of empirical research
  Autorzy:
  Małgorzata Tyrańska, Tomasz Małkus
  Książka:
  Managing Organizations in the Information Society (rok: 2014, tom: 1, strony: 101-115), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 14. Systemy złożone w teorii i praktyce władania korporacyjnego
  Autorzy:
  Czesław Mesjasz
  Książka:
  Teoretyczne i metodologiczne aspekty nadzoru korporacyjnego (rok: 2016, tom: 1, strony: 01.03.1954), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 15. The design principles of enterprises" organizational systems in view of results of the conducted researches
  Autorzy:
  Małgorzata Tyrańska
  Książka:
  Knowledge, Economy, Society. Contemporary Tools of Organizational Resources Management, ed. by P. Lula, T. Rojek, (rok: 2014, tom: 1, strony: 67-80), Wydawca: Cracow University of Economics/Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 16. Problemy w procesie projektowania systemów organizacyjnych
  Autorzy:
  Małgorzata Tyrańska
  Książka:
  Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele-metody-procesy (rok: 2014, tom: 1, strony: 171-184), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 17. Customer"s role in creating the value chain – research results
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Trębacz
  Książka:
  Managing Organizations in the Information Society (rok: 2014, tom: 1, strony: 117-129), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 18. Improvement of internal value chain of an enterprise – results of research
  Autorzy:
  Jolanta Walas-Trębacz
  Książka:
  Managing Organizations in Changing Environment. Models-Concepts-Mechanisms (rok: 2014, tom: 1, strony: 405-416), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowane
 19. Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich formalizacji
  Autorzy:
  Sławomir Wawak
  Książka:
  Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością (rok: 2013, tom: 1, strony: 55-67), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowane
 20. Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu
  Autorzy:
  Sławomir Wawak
  Książka:
  Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (rok: 2014, tom: 1, strony: 193-205), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 21. Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach tworzenia oprogramowania
  Autorzy:
  Krzysztof Woźniak
  Książka:
  Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły (rok: 2014, tom: 1, strony: 183-192), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane
 22. Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych
  Autorzy:
  Krzysztof Woźniak, Mariusz Sołtysik
  Książka:
  Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań (rok: 2014, tom: 2, strony: 197-207), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 23. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  pod redakcją Adama Stabryły
  Książka:
  Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-673), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 24. Model oceny sprawności systemów zarządzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Systemy i procesy zmian w zarządzaniu (rok: 2012, tom: 1, strony: 99-111), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 25. Model oceny zdolności przeciwdziałania zagrożeniom w systemie zarządzania procesowego
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań (rok: 2013, tom: 1, strony: 68-78), Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
  Status:
  Opublikowane
 26. The Feasibility Ratio Method as an Instrument for Risk Assessment in Corporate Process Management Systems
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Knowledge, Economy, Society. Challenges of the Contemporary Management (rok: 2013, tom: 1, strony: 195-204), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 27. Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań (rok: 2014, tom: 2, strony: 173-184), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 28. Model agregatowej analizy decyzyjnej w projektowaniu
  Autorzy:
  Adam Stabryła
  Książka:
  Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu (rok: 2015, tom: 1, strony: 107-117), Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
  Status:
  Opublikowane
 29. Zarys ewolucji Soft Systems Methodology
  Autorzy:
  Marek Ćwiklicki
  Książka:
  Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (rok: 2014, tom: 1, strony: 287-299), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowane